Corona Nieuws

Waarom u uw noodstroomaggregaat (NSA) goed moet onderhouden

De functie van een noodstroomaggregaat (NSA) is om te allen tijde in staat te zijn om (een deel van) de reguliere stroomvoorziening over te nemen. Om er zeker van te zijn dat een NSA dit ook daadwerkelijk kan, is het belangrijk om hem goed te onderhouden. Niet alleen door een jaarlijkse onderhoudsbeurt, maar ook door hem maandelijks zelf te inspecteren en regelmatig proef te laten draaien. Veel mankementen kunnen zo vroegtijdig worden achterhaald en verholpen voordat ze ergere problemen veroorzaken. Dit artikel behandelt de verschillende elementen die deel uitmaken van het goed onderhouden van een noodstroomaggregaat.

Onbelast proefdraaien

Proefdraaien is een belangrijk onderdeel van de inspectie van een noodstroomaggregaat. Dit kan zowel belast als onbelast. Bij onbelast proefdraaien wordt alleen gekeken of het aggregaat aanslaat, de juiste spanning en frequentie bereikt en of de motor stabiel draait. Er wordt hierbij niet gekeken of het aggregaat vervolgens ook continu het gewenste vermogen kan leveren.

Bredenoord adviseert om maximaal vijf minuten onbelast proef te draaien tijdens de maandelijkse inspectie. Te vaak of te lang onbelast proefdraaien is namelijk niet goed voor de motor. De brandstof verbrandt tijdens onbelast proefdraaien maar gedeeltelijk, wat roetvorming tot gevolg heeft. Wanneer een motor vaak onbelast proefdraait, neemt de roetvorming toe, tot het punt waarop er na een aantal jaren een flinke aanslag in de motor ontstaat die tot mechanische schade kan leiden. Deze schade kan zo ernstig uitvallen dat een motorrevisie of zelfs het volledig vervangen van de motor noodzakelijk is.

noodstroomaggregaat onderhoudennoodstroomaggregaat onderhouden

Belast proefdraaien

Naast onbelast proefdraaien is het belangrijk om het NSA minimaal jaarlijks belast proef te laten draaien. Hierbij wordt ook gekeken of het aggregaat continu en stabiel het gewenste vermogen kan leveren. Dit kan door het NSA te testen met het netwerk dat het bij noodgevallen zou bedienen, maar als dit niet wenselijk is of wanneer een vermogen van 80% niet kan worden behaald, kan de test ook worden uitgevoerd met een externe weerstand. In situaties waarbij de primaire stroomvoorziening in principe niet mag worden onderbroken of wanneer geen risico verhogende handelingen mogen plaatsvinden, zoals bij een ziekenhuis, heeft dit vaak de voorkeur.

In de meeste situaties adviseert Bredenoord om de motor eens per jaar belast proef te laten draaien. Wordt er echter vaak onbelast proefgedraaid, bijvoorbeeld omdat een intern protocol dit vereist? Dan kan het verstandig zijn om ook wat vaker belast proef te draaien.

Zowel het belast als onbelast proefdraaien kan Bredenoord u uit handen nemen.

Maandelijkse inspectie

Om problemen tijdig te constateren is het belangrijk om regelmatig een visuele inspectie uit te voeren. Hierbij wordt gekeken of het aggregaat vlot start, er geen sprake is van lekkage of vreemde geluiden, of de juiste spanning en frequentie worden behaald en of de vloeistofniveaus in orde zijn. Zo kan worden voorkomen dat pas bij het jaarlijkse onderhoud wordt ontdekt dat het aggregaat niet voldoende functioneert.

“Wanneer iemand maandelijks het aggregaat inspecteert, kunnen bijzonderheden of afwijkingen vroegtijdig worden geconstateerd en in de gaten worden gehouden. Het kennisniveau van de controleur stijgt en zo kunnen verminderde functionaliteit en schade tijdig herkend worden,” legt Jeroen Pol uit, Service & Sales bij Bredenoord. Klanten kunnen bij hem terecht voor het afsluiten van serviceovereenkomsten voor zowel de aggregaten die door Bredenoord zijn geleverd als aggregaten van een externe partij.

“Mocht er niemand zijn met de juiste expertise of is er simpelweg geen tijd, dan kan de inspectie bij Bredenoord worden uitbesteedt. Een andere mogelijkheid is om de inspectie gedeeltelijk door een expert van Bredenoord of samen met een interne medewerker uit te laten voeren. Zo kan deze interne medewerker uiteindelijk leren om de inspecties volledig zelf te gaan doen,” aldus Pol.

Onderhoud_aan_NSA_v2.jpg#asset:135561

Jaarlijkse inspectie en verplichte keuringen

In Nederland moet aan de NEN 3140 norm worden voldaan. Deze norm vereist tevens een jaarlijkse inspectie, een inspectie gericht op veiligheid, visuele inspecties en het bijhouden van gegevens. Bredenoord is gecertificeerd om de inspectie conform NEN 3140 uit te voeren. Voor de in Duitsland geldende BGV A3 is Bredenoord tevens gecertificeerd.

Sinds 2016 is de SCIOS inspectie toegevoegd aan het activiteitenbesluit. Hieronder vallen alle vast opgestelde noodstroomaggregaten met een vermogen van meer dan 20 kW. Deze inspectie moet bij levering of binnen zes weken van ingebruikname worden uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur. Bredenoord heeft gecertificeerde inspecteurs in dienst die de voor aggregaten relevante inspecties mogen uitvoeren. Het uitvoeren van de inspecties kan gecombineerd worden met het jaarlijks onderhoud.

Afhankelijk van het vermogen van het aggregaat wordt deze inspectie eens in de twee tot vier jaar uitgevoerd. Twee scopes in SCIOS zijn in het geval van vast opgestelde (noodstroom-)aggregaten voor u als verantwoordelijke eigenaar zeer relevant, namelijk scope 4 (het aggregaat op zich) en scope 7C (de brandstofleiding). Deze inspecties kunnen gezamenlijk worden uitgevoerd. SCIOS inspecties worden in een landelijk portaal geregistreerd. Indien er een externe tank aanwezig is, dan moet hiervoor een KIWA gecertificeerde inspecteur worden ingeschakeld. Bredenoord kan dit verzorgen, zodat de klant altijd één vast aanspreekpunt heeft.

Jeroen Pol

Jeroen Pol
Sales Officer Service

Fill 6 j.pol@bredenoord.nl
+31 6 13281446
mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn