Corona Nieuws

Live test, de ultieme test voor uw situatie

De live test is dé manier om de werking van een noodstroominstallatie te controleren. Dit is de ultieme test, waarbij een netuitval wordt gesimuleerd. Dit is gelijk de reden waarom veel opdrachtgevers wat huiverig zijn als het op deze test aankomt. Vaak wordt ons gevraagd of deze test nou echt noodzakelijk is, aangezien er ook belast wordt proefgedraaid. Om deze gedachte uit de wereld te helpen en u gerust te stellen rondom deze test, wordt de live test in dit artikel uitgebreid toegelicht.

Wat is een live test?

Tijdens een live test wordt het wegvallen van de reguliere stroomvoorziening gesimuleerd. Tijdens deze test wordt de hoofdstroomvoorziening tijdelijk uitgeschakeld. Als alles goed is, slaat het aggregaat vervolgens aan en voorziet het de locatie van de benodigde spanning. Wanneer de reguliere stroomvoorziening weer aan wordt gezet, moet de installatie weer terugschakelen naar normaal bedrijf.

Vaak komen uit deze test ook aandachtspunten naar voren die niets met het aggregaat te maken hebben. Functioneert het brandmeldingssysteem bijvoorbeeld nog na een stroomuitval? Gaan elektrische deuren na de overname door het aggregaat nog wel open of dicht? De live test helpt u bij het aanscherpen van alle facetten van uw noodplan.

Live test of (on)belast proefdraaien?

Het onderhoud van een noodstroomvoorziening bestaat uit verschillende testen die maandelijks of jaarlijks uitgevoerd zouden moeten worden. In de praktijk zien we vaak dat er door gebrek aan kennis of door angst voor het onbekende te weinig wordt getest. Ook wordt vaak de aanname gedaan dat een bepaalde test als vervanging kan dienen van de andere tests. Drie belangrijke tests voor noodstroomaggregaten die hierbij vaak genoemd worden zijn belast proefdraaien, onbelast proefdraaien en de live test.

Onbelast proefdraaien gebeurt in principe tijdens de maandelijkse inspectie. Hierbij wordt alleen gekeken of het aggregaat aanslaat en de juiste spanning en frequentie bereikt. Wanneer dit niet gebeurt of wanneer er lekkages of vreemde geluiden worden geconstateerd, is dat een teken dat er iets mis is met het aggregaat.

Tijdens belast proefdraaien, wat in principe jaarlijks moet gebeuren, wordt daarnaast ook onderzocht of het aggregaat het gewenste vermogen levert. Dit kan op twee manieren worden gedaan: door het aggregaat de gebouwbelasting over te laten nemen (mits deze voldoende vermogen vraagt) of door een loadbank aan te sluiten. Op dit gebied komt het belangrijkste verschil tussen belast proefdraaien en de live test naar voren: belast proefdraaien geeft pas het gewenste resultaat wanneer minimaal 80% van het vermogen van het aggregaat wordt gevraagd. Dit vermogen wordt doorgaans niet behaald tijdens de live test.

Het benodigde vermogen van een aggregaat voor een noodstroominstallatie is vaak gebaseerd op de maximale stroomvraag van een gebouw of locatie, plus wat extra vermogen om ook bij eventuele uitbreiding van de locatie de maximale stroomvraag te kunnen voorzien. Dit aggregaat kan dan het vermogen leveren dat nodig is wanneer alle apparatuur, verlichting en systemen tegelijkertijd aan staan. Dit gebeurt in de praktijk zeer zelden. Tijdens de live test wordt het aggregaat daarom doorgaans op zo’n 30-40% van de capaciteit getest. Om er zeker van te zijn dat het aggregaat de maximale stroomvraag ook zou kunnen leveren als dit onverhoopt nodig blijkt te zijn, is het noodzakelijk om naast de live test ook jaarlijks belast proef te draaien met voldoende belasting.

Live tests in bijzondere situaties

In een gemeentehuis of in een kantoorgebouw kan de live test eenvoudig buiten de reguliere werktijden om worden gepland, bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts, wanneer al het personeel al naar huis is. Zo wordt overlast en inkomstenverlies voorkomen. Op sommige locaties is het echter niet zomaar mogelijk om de reguliere stroomvoorziening uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis, datacentrum of casino. Het is voor deze locaties ontzettend belangrijk om te allen tijde over spanning en een werkende noodstroominstallatie te beschikken. Ondanks dat hier vaak al gebruik wordt gemaakt van een uninterruptible power supply (UPS) of een dynamische no-break installatie is het noodzakelijk om een goed functionerende noodstroomvoorziening te hebben. Om de betrouwbaarheid hiervan te garanderen is het wel noodzakelijk om de live test uit te voeren.

Voor situaties zonder UPS of no-break installatie zijn er technische oplossingen om de live test toch te simuleren zonder stroomonderbreking. Echter, hoe u het ook wendt of keert, de locatie moet voor een volledige test een keer door het donker gaan. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat de noodstroominstallatie goed functioneert. Een technische oplossing ter simulatie van een netuitval is een synchrone netovername, waarbij de noodstroomvoorziening eerst gelijk met de hoofdvoorziening draait. Deze wordt dan afgesloten, waarna het gebouw volledig op noodstroom draait. Een nadeel van deze test is dat hieruit niet blijkt wat er zou gebeuren tijdens een ongecontroleerde stroomuitval.

Live test tijdens het jaarlijks onderhoud

De live test van uw noodstroomvoorziening kunt u samen met Bredenoord uitvoeren. Dit kan tijdens een van de reguliere onderhoudsmomenten of op een ander moment. Aangezien de hoofdstroomvoorziening tijdelijk moet worden uitgeschakeld, zullen alle aangesloten elementen, dus vaak de volledige locatie, even geen spanning hebben. Om overlast en ongemak te voorkomen kunnen we de live test daarom ook ’s ochtends vroeg of aan het einde van de dag uitvoeren. Constateren we tijdens de test een probleem in de noodstroomvoorziening, dan maken we gelijk een plan om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Wilt u meer weten over de live test of een offerte aanvragen voor onderhoudsservice voor uw situatie? Neem gerust contact op.

Jeroen Pol

Jeroen Pol
Sales Officer Service

Fill 6 j.pol@bredenoord.nl
+31 6 13281446
mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn