Innovatie bij Bredenoord

Met een motto als ‘Our Energy, Your Power’ is het logisch dat we bij Bredenoord altijd bezig zijn met de energie van morgen. Zeker in deze tijd waarin de uitstoot van stikstofoxiden, CO2 en fijnstof flink moeten worden gereduceerd en waarin de prijzen voor energie en brandstof ongekend hoog zijn. Ons doel blijft om altijd betrouwbare mobiele energiesystemen te leveren, ook als fossiele brandstoffen vervangen moeten worden door alternatieve brandstoffen en duurzame energiebronnen. Vanuit die energie-visie ontwikkelen wij in eigen huis en met partners slimme- en innovatieve oplossingen.

Ontwikkelingen

Vanuit onze energie-visie richten wij ons bij Bredenoord op de volgende 4 pijlers en de slimme combinaties daarvan.

Zo is het om te innoveren bij Bredenoord

B 12 11 2021 110

Onze ambitie is emissievrije mobiele stroom. Overal en altijd. Een mooie uitdaging, maar ook nog een lange weg te gaan. Voor kleine vermogens is er al veel mogelijk, maar schaalbaar zijn deze oplossingen niet. Daarom zetten wij in op ‘zero’ emissie via ‘low’ emissie. Naast het kleinschalig experimenteren met alternatieve brandstoffen en duurzame energiebronnen ligt de focus bij R&D op de verdere ontwikkeling van Battery Boxen, emissiearme Stage V aggregaten en het slim maken van de Bredenoord vloot met IoT.

Noël Steentjes - Manager R&D en New Business

Kom jij innoveren bij Bredenoord?

Ben jij op zoek naar een afwisselende functie waarbij je in aanraking komt met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mobiele stroomvoorziening? Ons R&D team bestaat uit een vooruitstrevend team dat zich bezighoudt met het doen van onderzoek naar en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame producten voor opwekking, distributie en opslag van energie. Zo dragen zij samen bij aan een betere leefomgeving in de toekomst!

Contact

B 12 11 2021 110

Noël Steentjes Manager R&D en New Business

Fill 6 Stuur me een e-mail +31 55 3018501 mijn LinkedIn profiel

Franz Hullegie

Franz Hullegie Business Development Manager

Fill 6 Stuur me een e-mail +31 6 15074526 mijn LinkedIn profiel

Geschiedenis van innovatie

Bre0187 Illustration World

Verantwoord met energie omgaan en daarmee ook kosten besparen: het is tegenwoordig een speerpunt voor veel organisaties. In antwoord hierop heeft Bredenoord door de jaren heen al verschillende duurzame oplossingen op de markt gebracht. En tot op de dag van vandaag, werken wij nog steeds iedere dag aan innovatieve, duurzame en slimme systemen voor mobiele stroom.

Benieuwd naar deze specifieke stroom aan ontwikkelingen door de jaren heen?

Bekijk hier de geschiedenis