16-01-2024

'Met biogas maken we ondanks de emissieregels projecten weer mogelijk'

Kasper Keukens is al bijna 20 jaar een vast gezicht binnen Bredenoord en was de afgelopen 4 jaar werkzaam als Engineer Technical Support. In deze functie loste hij de meest complexe uitdagingen op bij onze klanten. In de loop der tijd merkte Kasper dat er een toenemende vraag ontstond naar alternatieve brandstoffen. Toen onlangs de kans zich voordeed om aan de slag te gaan als productmanager Alternative Fuels & Renewables greep hij deze met beide handen aan. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieve brandstoffen. Een van de grootste projecten waar hij aan werkt is biogas, welke als energievoorziening fungeert in een biogasaggregaat en zorgt voor aantoonbaar minder uitstoot dan diesel. Hoog tijd dus om met Kasper om tafel te gaan en hem over deze veelbelovende brandstof te spreken.

Beste Kasper, hoe ben je terecht gekomen in de functie als productmanager Alternative Fuels & Renewables?
Vanuit mijn vorige functie heb ik aan verschillende projecten gewerkt zoals waterstof, alternatieve brandstoffen en ook het geven van klantadvies, waarbij ik met de klant ging kijken hoe we het beste de gewenste energievraag konden invullen. Vanuit de klant kregen we vaak vragen over de doorontwikkeling van onze brandstoffen. Toen deed er zich voor mij een mooie kans voor om mij volledig te richten op die alternatieve brandstoffen, en die uitdaging ben ik aangegaan.

Vanuit mijn perspectief is dat waar de potentie van Bredenoord in zit. We willen uiteindelijk naar een situatie toe waarbij we niet langer afhankelijk zijn van diesel. Daarom kijken we naast batterijsystemen steeds meer naar duurzame alternatieve brandstoffen. Een mooie uitdaging en voor mij een reden om daar nu in te stappen.

Hoe bevalt de functie tot zover?
Het is eigenlijk altijd al een interesse van mij geweest en om daar nu me aan de gang te gaan vind ik heel leuk. Het gaat erg goed en er lopen een hoop projecten, dus het is op dit moment ook lekker druk. We gaan nog meer prototypes bouwen, ook met andere brandstoffen dan biogas, dus er is veel beweging. Onze R&D afdeling is hard gegroeid want de energietransitie vraagt om verschillende oplossingen. Zo hebben we een speciaal methanol team en zijn er allemaal verschillende teams binnen R&D die met hun eigen project bezig zijn. Je merkt aan alles dat het specialisme binnen Bredenoord groeiende is.

Biogas Standup
Kasper Keukens tijdens de 'biogas stand-up' in de werkplaats.


Een van de belangrijkste projecten waar je nu aan werkt is de brandstof biogas. Wat is naar jouw inziens de meerwaarde van deze brandstof?
Dat zijn er eigenlijk meerdere. Voor onze klanten is dat de zeer gunstige MKI waarde die biogas heeft. Dat maakt het veel gemakkelijker om projecten in bepaalde gebieden uit te voeren door de lage stikstofuitstoot. Deze gaat door het gebruik van een biogasaggregaat t.o.v. een reguliere aggregaat gigantisch naar beneden. Hierdoor kunnen projecten die anders werden afgeblazen, alsnog doorgaan.

Daarnaast hebben we het voordeel dat de CO2 uitstoot naar nul gezet mag worden. Als we alles bij elkaar optellen kom je tot de conclusie dat wij projecten mogelijk maken die vanwege de emissieregels niet zouden kunnen worden gerealiseerd

Hoelang kun je doen met een standaard voorraad biogas?
Zoals we het systeem nu hebben ontworpen kunnen we 2 containers van partner Powercrumbs aansluiten op onze biogasaggregaat. Uit deze 2 containers halen we ongeveer een 2000 kWh aan energie per container. We kunnen dus zonder dat we de biogas containers hoeven te wisselen, 4000 kWh leveren aan de klant. Onze partner Powercrumbs draagt zorg voor het wisselen en aanvullen van de biogascontainers. Dit gebeurt zonder dat de klant er iets van merkt. Je kan dus onafgebroken blijven draaien zolang de biogas aanvoer gegarandeerd is.

Biogas wordt afgevangen bij waterzuiveringen, hoe ziet dit proces eruit?
Het is vooral een erg mooi proces, omdat dit gas eigenlijk een overcapaciteit is van waterzuiveringen. Normaal zou dit gas afgefakkeld worden of gebruiken ze het in de wkk installatie van de waterzuiveringen, maar ook dan is er overproductie. In dat geval moet de fakkel regelmatig aangezet worden en dat is eigenlijk erg zonde. Je gooit dan in feite energie weg die op een andere plek goed gebruikt kan worden. Dat maakt het afvangen van biogas in mijn ogen zo mooi.

Er zit in mijn ogen heel veel potentie in. De biogasrestjes kunnen we landelijk overal opvangen. Het is een mooie uitkomst voor een substantie die anders verloren gaat.

Kasper Keukens


Wat is de ideale opstelling van een biogasaggregaat?
De ideale opstelling zoals wij het nu zien is de combinatie tussen een biogasaggregaat en een Battery Box. Wij noemen dat een hybride opstelling. Je laat de aggregaat dan alleen draaien wanneer het echt nodig is. Het ideale hiervan is, is dat deze opstelling overal inzetbaar is, vanwege de lage uitstoot. Het is een hele mooi combinatie, al kun je de biogasaggregaat uiteraard ook prima als ‘standalone’ machine inzetten.

Tegenwoordig wordt er ook veel gebruik gemaakt van Stage V aggregaten. Deze zouden net als biogasaggregaten voor een verminderde uitstoot zorgen. Wat is het belangrijkste verschil tussen een Stage V en biogasaggregaat?
Als we bijvoorbeeld kijken naar de grotere Stage V aggregaten, dan zit daar een nabehandeling op. Dat gebeurt met roetfilters en een SCR. Je werkt dan ook altijd met een combinatie van adblue, om de stikstof waardes naar beneden te halen. Het voordeel van een biogasaggregaat is, is dat je de hele nabehandeling met adblue niet nodig hebt om met deze motoren goede waardes op stikstof te halen. De biogasaggregaat zit daarnaast ver onder de stikstof uitstootwaardes van een Stage V aggregaat.

Wat zijn de drempels waar een biogasaggregaat mee te maken heeft?
Op zich zijn er vrij weinig drempels, de machines lopen als een zonnetje. Het enige ding is dat wanneer je kijkt naar de performance en de reactiesnelheid van een biogasaggregaat, dan ligt deze ietsje lager als een dieselaggregaat.

Zie jij biogas uitgroeien tot een belangrijke brandstof in de toekomst?
Er zit in mijn ogen heel veel potentie in. De biogasrestjes kunnen we landelijk overal opvangen. Het is een mooie uitkomst voor een substantie die anders verloren gaat. De opmars van biogas betekent overigens niet dat we niet verder kijken naar andere alternatieve brandstoffen.

Hoeveel biogasaggregaten heeft Bredenoord voor nu beschikbaar? En zijn er meer op komst?
We hebben een vloot aan biogasaggregaten. We zijn altijd aan het kijken of we nog verbeterpunten kunnen doorvoeren omdat we hoge eisen stellen aan onze machines. Ook omdat we de prestaties van het biogasaggregaat willen gelijktrekken naar die van een dieselaggregaat. Qua productie is dat mogelijk en daarom willen we onze vloot verder uitbreiden.

Daarnaast zijn we ook aan het kijken of we nog een stap verder kunnen zetten en kunnen toewerken naar grotere vermogens. We zitten nu op een biogasaggregaat van 70kVA en we zijn aan het onderzoeken of we een biogasaggregaat van 150 of 250kVA kunnen realiseren. Met aggregaten van deze vermogens komen we ook in een ander gebied, want dit betekent dat de gascontainer ook groter moeten worden. Daar moeten we van een 10ft container gaan uitbreiden naar een 20ft container en dat heeft gevolgen voor de opstelling bij een klant. Het oppervlak waar eerder een dieselaggregaat stond met een brandstoftank wordt dan misschien wel 2,5 tot 3 keer zo groot. Het is dan dus wel zoeken en afstemmen naar een juiste locatie waar de ruimte is om deze opstelling te plaatsen.

De container waar het biogas in zit moet in zo’n geval wel groter worden omdat je anders op het gebied van transport telkens blijft rijden om deze aan te vullen. De uitstoot die je met biogas weet te beperken, verlies je dan deels weer op transport. En dat is uiteraard niet de bedoeling.

Biogas op ponton
Het biogasaggregaat samen met de container van Powercrumbs op een ponton.


Als we naar de markt kijken is deze nog niet verzadigd wat betreft de biogasaggregaat, hoe kan het dat de markt er nog niet overvol mee is?
Het is een nieuwe techniek, die men nog moet leren kennen. Desondanks is de uitstoot aantoonbaar lager ten opzichte van een regulier dieselaggregaat waardoor de biogasaggregaat in deze de duurzame keuze is.

De meerderheid van onze klanten of gebruikers van een dieselaggregaat hebben de noodzaak (nog) niet om naar een alternatief te kijken. Deze mensen gebruiken hun dieselaggregaat zolang het (nog) kan en dat is uiteraard prima. Echter, hebben wij als Bredenoord zijnde al een beetje voorgesorteerd op de energietransitie die langzaamaan gaat plaatsvinden. Veel klanten willen sneller verduurzamen. Om die klanten bij ons te houden en uiteraard zelf ook meer op het gebied van alternatieve brandstoffen te groeien, geven we daar nu alvast extra aandacht aan.

Op dit moment draaien we ook veel pilotprojecten waarbij we aan projectleiders tonen dat de biogasopstelling daadwerkelijk goed werkt en de uitstoot laag blijft. We hopen hiermee de aandacht te vestigen en langzaamaan een omslagpunt te bereiken.

Hoeveel mensen werken er nu aan het project Biogas?
Het engineering gedeelte van de biogasaggregaat ontwikkelen we samen met onze partner Koninklijke van Twist. Zij hebben het bouwproces en de implementatie verzorgt en de afname ligt weer bij Bredenoord, dus het is echt een samenwerking. Vanuit ons werken er een man of 5 aan dit project. Op dit moment zijn we ook intern trainingen aan het geven over onze biogasaggregaat, zo zorgen we ervoor dat onze mensen genoeg van het product afweten om de klant van het juiste advies te kunnen voorzien.

De toekomst is uiteraard een groot vraagteken, maar het is geen gekke gedachte dat de stikstofregels straks nog verder worden aangescherpt. Dat zou ook veel invloed op de vraag naar een biogasaggregaat kunnen hebben, denk je niet?
Ja, dat denk ik zeker. Dan zal de noodzaak bij mensen er veel meer zijn. Om die reden kun je maar beter nu al met de ontwikkeling van de biogasaggregaat bezig zijn. En daarom zijn we daar met Bredenoord volle bak mee bezig. We kunnen, mede door de kennis die we al hebben opgedaan, makkelijk op de marktvraag reageren.

Kasper Keukens

Kasper Keukens Productmanager Alternative Fuels & Renewables

Fill 6 Stuur me een e-mail + 31 6 10031321 mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn