Corona Nieuws

Het belang van regelmatig belast proefdraaien

Om te garanderen dat een noodstroomaggregaat (NSA) wanneer nodig de primaire stroomvoorziening kan overnemen, is het essentieel om het aggregaat regelmatig te testen. Dit kan door belast en onbelast proef te draaien. Ook bij draaiende machines is belast proefdraaien noodzakelijk, tenzij er bij het reguliere gebruik voldoende vermogen wordt gerealiseerd. Wanneer een vermogen van 80% of hoger wordt gerealiseerd, hoeft de motor niet op deze manier getest te worden.

Wat houdt belast proefdraaien in?

Bij belast proefdraaien wordt niet alleen gecontroleerd of de motor aanslaat, maar ook of het aggregaat het gewenste vermogen kan leveren wanneer de primaire stroomvoorziening uitvalt. Dit kan worden getest door de primaire stroomvoorziening uit te schakelen en het noodstroomaggregaat kort de energievoorziening over te laten nemen. In sommige situaties is dit echter niet wenselijk, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, waar de primaire energievoorziening niet mag worden onderbroken. Er zijn technische oplossingen mogelijk om op de eigen installatie te testen zonder onderbreking van het netwerk, maar dit brengt risico’s met zich mee. In dit soort gevallen is het echter ook mogelijk om een externe weerstand (ook wel loadbank genoemd) aan te sluiten en het aggregaat daarmee te testen. Tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt achteraf belast proefgedraaid, waarbij de motor op minimaal 80% van de capaciteit wordt getest. Blijkt dat de motor niet schoon en stabiel kan draaien, dan is dat een teken dat er verdere actie moet worden ondernomen.

Wat houdt onbelast proefdraaien in?

Bij onbelast proefdraaien wordt enkel gekeken of de motor in het aggregaat aan zal slaan en de juiste spanning en frequentie bereikt. Ook wordt gekeken of er geen sprake is van lekkages of vreemde geluiden. Of het aggregaat vervolgens ook daadwerkelijk het gewenste vermogen levert wordt hierbij niet getest. Wanneer de motor proefdraait zonder belasting, komt deze niet op temperatuur. Hierdoor is sprake van onvolledige verbranding van de diesel, wat roetvorming tot gevolg heeft. Onverbrande delen in de motor en uitlaat veranderen na verloop van tijd in kool.

Wordt er alleen onbelast proefgedraaid en wordt de motor niet regelmatig belast getest, dan is de motor aan de binnenkant vaak in dergelijke mate vervuild door kool dat er mechanische schade zal ontstaan. In ernstige gevallen kan de motor zodanig beschadigd raken dat dure reparaties of de aanschaf van een nieuwe motor noodzakelijk is. Gezien de verminderde betrouwbaarheid en hoge kosten die dit met zich meebrengt is het dan ook wenselijk om ook regelmatig belast proef te draaien.

Bredenoord adviseert om eens per maand een visuele inspectie van het aggregaat uit te voeren en het hierbij ook maximaal vijf minuten onbelast proef te laten draaien.

Belast_proefdraaien_voor_na.png#asset:131223


Advies van Bredenoord: minimaal jaarlijks belast proefdraaien

“In principe adviseert Bredenoord om noodstroomaggregaten minimaal eens per jaar belast te laten proefdraaien. Test de klant tussendoor vaak onbelast, bijvoorbeeld omdat een eigen protocol dit vereist, dan is het verstandig om vaker belast proef te draaien,” vertelt Jeroen Pol, Service & Sales bij Bredenoord. Jeroen is het aanspreekpunt voor het afsluiten van serviceovereenkomsten. Bredenoord biedt deze niet alleen voor de aggregaten die zij zelf levert, maar ook voor reeds geplaatste aggregaten en aggregaten die worden geleverd door een externe partij.

“Alles wat komt kijken bij belast proefdraaien kan Bredenoord de klant uit handen nemen. Bredenoord regelt de weerstand waarmee wordt getest en zorgt ervoor dat deze veilig wordt aangesloten. Het geniet echter de voorkeur om te testen met het netwerk dat bij stroomuitval door het aggregaat zal worden overgenomen, mits hierbij een vermogen van 80% gerealiseerd kan worden,” aldus Jeroen.

Jeroen Pol

Jeroen Pol
Sales Officer Service

Fill 6 j.pol@bredenoord.nl
+31 6 13281446
mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn