Energiebronnen

Op het moment worden zowel fossiele als hernieuwbare energiebronnen gebruikt. Gedurende de energietransitie ligt de focus op het vinden van nieuwe hernieuwbare energiebronnen en de doorontwikkeling naar bruikbare energieoplossingen. Dit zijn hernieuwbare energiebronnen die nu al worden toegepast, zoals zonne-energie, biomassa en windenergie, maar ook nieuwe, potentiële energiebronnen die nog niet grootschalig worden ingezet. Waterstof, methanol en mierenzuur zijn bijvoorbeeld interessant om te blijven onderzoeken. De laatste bevindingen en ontwikkelingen rondom energiebronnen delen we in deze artikelen met u, net als de ontwikkelingen rond traditionele brandstoffen.