Corona Nieuws

Stage V: een grote stap richting schonere energie

Vanaf januari 2020 moeten alle nieuw gebouwde aggregaten voldoen aan de eisen van Stage V voor NRMM (non road mobile machinery). Dit houdt in dat de huidige aggregatenvloot nog steeds ingezet mag worden, maar dat er geen nieuwe aggregaten gebouwd mogen worden die niet aan de Stage V norm voldoen. Dit artikel gaat in op de inhoud van Stage V en de laatste ontwikkelingen rond aggregaten.

Regelgeving uitstoot NRMM

De regelgeving rond de uitstoot van dieselmotoren wordt continu aangescherpt. De leidende norm in Europa is de Europese NRMM emissienorm. Aan de hand van deze norm worden de eisen waar dieselmotoren aan moeten voldoen geleidelijk opgevoerd. Aangezien aggregaten ook onder NRMM worden gerekend, is de Europese NRMM emissienorm ook hier van toepassing.

Aangezien het overgrote deel van de dieselmotoren wordt gebruikt voor transport, ligt de focus van fabrikanten bij het ontwikkelen en testen van all speed motoren, gericht op toepassingen in het transport. Binnen het wegtransport is Euro VI, de in het transport geldende emissiestandaard, inmiddels al uitgerold. Voor NRMM toepassingen zoals de scheepvaart en aggregaten, wordt nog gewerkt aan het ontwikkelen van motoren die aan Stage V kunnen voldoen. Ook hier ligt de focus op transport; veel motorfabrikanten richten zich eerst op het ontwikkelen en testen van Euro 6 motoren voor vrachtwagens. De vertaalslag richting aggregaten wordt pas na het ontwikkelen van de vrachtwagenmotoren gemaakt, waardoor dit doorgaans wat langer duurt.

STAGEV-header3.jpg#asset:142313

Stage V en aggregaten

De complexiteit van de inzet van motoren in aggregaten tegenover de inzet bij vrachtwagens, ligt in de gebruikswijze. Waar een motor in een vrachtwagen in principe constant behoorlijk belast wordt, varieert de mate van belasting bij aggregaten sterk. Dit is onder andere van invloed op de SCR (Selective Catalytic Reduction) en, indien van toepassing, roetfilters die in de Stage V motoren zijn gebouwd. Deze zijn doorgaans gebaat bij een constante zware belasting.

Stage V en roetuitstoot

Aan de meeste Stage V motoren wordt standaard een roetfilter toegevoegd om zo de roetuitstoot te verminderen. De roetfilters van Bredenoord vangen de roetdeeltjes op en verbranden deze volledig, waardoor de roetuitstoot tot 99,9% kan worden verminderd. In principe is een roetfilter zelfreinigend, mits het aggregaat voldoende belast wordt. Wanneer het aggregaat niet voldoende belast wordt, komt het niet voldoende op temperatuur, met mogelijk een verstopt roetfilter tot gevolg. Dit is te verhelpen door het roetfilter te laten regenereren; door de motor even zwaar te belasten (dus erg warm te laten draaien) wordt het roetfilter weer schoongebrand.

STAGEV-header2.jpg#asset:142315

Stage V en NOx-uitstoot

Om aan de Stage V norm van een maximale NOx-uitstoot te kunnen voldoen, wordt de NOx-uitstoot van het aggregaat nabehandeld met AdBlue. AdBlue is een vloeistof bestaande uit gedemineraliseerd water en ureum. Door de uitlaatgassen hiermee te injecteren, wordt een groot deel van de stikstofoxiden omgezet in zuivere stikstof en waterdamp, twee onschuldige stoffen die van nature aanwezig zijn in onze lucht.

Deze toevoeging aan het aggregaat zorgt er logischerwijs voor dat naast brandstof ook met enig regelmaat AdBlue moet worden bijgetankt. Gebeurt dit niet en raakt de AdBlue-tank leeg, dan valt het aggregaat stil. Dit is door de richtlijnen verplicht gesteld, om te voorkomen dat men al dan niet bewust doorwerkt zonder de NOx-uitstoot te reduceren tot onder de vastgestelde norm.

AdBlue vormt een bijkomende uitdaging voor het ontwikkelen van motoren. Aangezien de vloeistof corrosief is, is het van groot belang om de juiste materialen te selecteren en de benodigde hoeveelheid per situatie goed te kunnen bepalen.

Stage V bij Bredenoord

De ontwikkeling van Stage V aggregaten is bij Bredenoord in volle gang. Moet u door lokale regelgeving voldoen aan roet- en NOx-limieten die in lijn zijn met Stage V? In dat geval kunnen wij u een hybride combinatie aanbieden (bijvoorbeeld met de Big Battery Box of zonne-energie) of een roetfilter en SCR-installatie toevoegen aan een Stage IIIA aggregaat, waarmee u aan de eisen van Stage V voldoet. Bredenoord beschikt over alle bovengenoemde oplossingen bieden met een lage uitstoot en helpt u graag verder bij uw energievraagstuk.

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn