Energietransitie

De energietransitie is een overgangsproces waar we ons al enige tijd in bevinden. Stapsgewijs maken we tijdens deze energietransitie de overstap van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen. Deze transitie is noodzakelijk om ook in de toekomst over voldoende energie te beschikken, aangezien de traditionele fossiele energiebronnen op raken. Dit vraagt veel op het gebied van techniek en innovatie, en op het gebied van (internationale) samenwerking en aanpassingsvermogen. Bredenoord volgt de ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze waar mogelijk naar concrete oplossingen voor mobiele energie. Over de laatste ontwikkelingen én de manier waarop deze toegepast kunnen worden leest u in deze kennisartikelen.