Corona Nieuws

Het belang van een brandstofanalyse

De brandstofanalyse is iets van deze tijd. Enkele decennia geleden was deze controle niet nodig; de problemen die tijdens de brandstofanalyse worden ontdekt waren toen niet aan de orde. Waar de problemen door worden veroorzaakt, welke alternatieven er zijn om deze tegen te gaan en waarom de brandstofanalyse zo belangrijk is, dat wordt in dit artikel behandeld.

Hoe komt het dat brandstoftanks vervuild raken?

Door de toenemende schaarste van fossiele brandstof is het noodzakelijk om alternatieven te bedenken. Eén van de methoden om fossiele brandstoffen te besparen is het geheel of gedeeltelijk gebruiken van hernieuwbare biobrandstoffen . Deze kunnen op zichzelf worden gebruikt of bijgemengd in de reguliere brandstof. De Europese Unie heeft het bijmengen van 9% biodiesel in reguliere diesel verplicht gesteld. Dit percentage wordt geleidelijk verhoogd.

Het gebruik van biodiesel brengt helaas een groot probleem met zich mee: de biodiesel trekt vocht aan. Dit vocht zinkt naar de bodem van de tank en vormt hier, samen met de (bio)brandstof zelf, een voedingsbodem voor onder andere algen en bacteriën. Deze algen en bacteriën kunnen in zodanige hoeveelheden voorkomen dat de dieselaanvoer naar de motor verstopt raakt, waardoor het aggregaat niet meer kan draaien. Ook scheiden deze vervuilende micro-organismen een zuur uit dat putcorrosie veroorzaakt in de tanks. Binnen de EU wordt gesproken over het bijmengen van biobrandstoffen in GTL. Op het moment is GTL echter nog vrij van biobrandstoffen. De problemen die het bijmengen van biobrandstoffen met zich mee brengt zijn daarom nu nog niet op GTL van toepassing.

Bij installaties met tanks waarin de brandstof is opgeslagen kunnen na drie maanden al problemen ontstaan. Dit is bij noodstroominstallaties een groot risico, aangezien deze in principe slechts sporadisch draaien. Wanneer putcorrosie te laat wordt geconstateerd kan het noodzakelijk zijn om de gehele tank te vervangen.

Vooral bij het gebruik van volledig biodiesel is het risico op vervuiling groot, zeker in een NSA dat langdurig stilstaat en aan temperatuurveranderingen wordt blootgesteld. Zowel bij tanks met gedeeltelijk als volledig biodiesel is het daarom belangrijk om regelmatig een brandstofanalyse uit te laten voeren om eventuele problemen tijdig te achterhalen.

Brandstofanalyse2.jpg#asset:142785

Hoe werkt een brandstofanalyse?

De brandstofanalyse begint door een monster te nemen van de brandstof in de tank. Indien mogelijk wordt dit monster onderuit de tank gehaald. Kan dit niet, dan wordt het monster onder het mangat genomen. Vervolgens wordt het brandstofmonster in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van water en bacteriegroei. Brandstofleveranciers raden aan om elk halfjaar een brandstofanalyse uit te voeren. Bredenoord adviseert om dit in ieder geval jaarlijks te doen.

Wanneer problemen op tijd worden aangetroffen, is de schade vaak nog te beperken. Dit in tegenstelling tot situaties waarin de problemen pas worden geconstateerd wanneer de putcorrosie de tank zodanig heeft aangetast dat deze geheel vervangen moet worden.

Hoe kan de vervuiling van brandstoftanks worden voorkomen of verholpen?

Wanneer er eenmaal bacterievorming in de tank heeft plaatsgevonden is het lastig om dit er weer uit te krijgen. Vaak is het nodig om de brandstof te vervangen, de tank te reinigen en een bacteriedodend middel toe te voegen aan de nieuwe brandstof. Heeft door de vervuiling al zware putcorrosie plaatsgevonden, dan kan het noodzakelijk zijn om de volledige tank te vervangen.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker in het geval van vervuiling en aantasting van brandstoftanks. Een niet werkend NSA kan namelijk grote gevolgen hebben. Door het installeren van het juiste filter kan worden voorkomen dat vocht bij de brandstof kan komen. Dankzij dit filter kan de tank wel worden belucht, maar wordt vocht tegengehouden voor het bij de brandstof komt.

Een andere preventieve methode is het kiezen van een andere brandstof. De synthetische brandstof GTL is een stuk minder vatbaar voor vervuiling, omdat deze tot op heden geen biocomponent bevat. Deze brandstof is iets duurder dan reguliere diesel maar brengt door de samenstelling minder risico’s met zich mee. Zo kent GTL een langere standtijd en blijft het langer goed dan reguliere diesel. Daarnaast kan in alle gevallen het risico op vervuiling worden verminderd door de noodstroominstallatie aan zo weinig mogelijk temperatuurwisselingen bloot te stellen. Wanneer het bijvoorbeeld mogelijk is om de NSA in een ruimte te plaatsen waar de temperatuur stabiel is, komen er minder vaak problemen voor.

Brandstofanalyse uitbesteden

Bredenoord streeft er altijd naar om opdrachtgevers een totaaloplossing aan te bieden. Daarom is het ook mogelijk om het verzorgen van de brandstofanalyse bij ons neer te leggen. Wilt u meer weten over de brandstofanalyse of het onderhoud van uw noodstroominstallatie? Neem gerust contact op.

Jeroen Pol

Jeroen Pol
Sales Officer Service

Fill 6 j.pol@bredenoord.nl
+31 6 13281446
mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn