12-06-2024

Bredenoord werkt aan emissievrije toekomst tijdelijke stroom

Om voor te sorteren op de energietransitie, houdt de R&D-afdeling van Bredenoord zich al jarenlang bezig met het emissievrij maken van tijdelijke en mobiele stroom. Want de vraag naar alternatieve brandstoffen op bouwplaats of evenemententerrein gaat een enorme vlucht nemen, weet Kasper Keukens van Bredenoord. Hij verwacht veel van biogasaggregaten. Daardoor kunnen projecten tóch doorgaan, in plaats van dat ze - vanwege strenge emissieregels - worden afgeblazen.

Kasper Keukens is productmanager Alternative Fuels & Renewables bij Bredenoord, al 85 jaar specialist in tijdelijke en mobiele stroomoplossingen. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieve brandstoffen.

Het bedrijf – gehuisvest in Apeldoorn – levert aan de grootste bouw- en infrabedrijven in Nederland en elders in de wereld. Dat doet Bredenoord op een schone, efficiënte en verantwoorde manier. Bredenoord, groot geworden met dieselgeneratoren, focust anno 2024 op een emissievrije toekomst van tijdelijke stroom. Keukens: “We kijken zeer nadrukkelijk verder dan de huidige beschikbare brandstoffen en zon- en windenergie: een focus op louter energieopslag is niet meer voldoende. Voor betrouwbare lokale, emissievrije opwekking zonder fossiele brandstoffen is meer nodig.”

Een focus op louter energieopslag is niet meer voldoende. Voor betrouwbare lokale, emissievrije opwekking zonder fossiele brandstoffen is meer nodig.

Kasper Keukens - Bredenoord

Op verschillende bouwlocaties in het land worden op dit moment pilots uitgevoerd met biogasaggregaten, aldus Keukens. Dat gebeurt in combinatie met een Battery Box. Dit wordt een hybride opstelling genoemd. “In biogas zit veel potentie, sowieso voor de komende 10 tot 15 jaar”, vervolgt Keukens. Zo zorgt biogas voor een zeer gunstige MKI-waarde: door de lage stikstofuitstoot wordt het voor aannemers makkelijker om bouw- en infraprojecten in bepaalde gebieden juist wel uit te voeren. Ander voordeel van een biogasaggregaat is dat de uitstoot van kort cyclische CO2 naar nul gezet mag worden. Ook leidt het tot een NOx-reductie van negentig procent. NOx zijn gassen die vooral vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

De biogasaggregaten maken gebruik van biogas dat wordt afgevangen bij waterzuiveringen. Keukens: “Waterzuiveringen hebben te maken met een overcapaciteit aan biogas, een afvalstroom. Een deel wordt vaak gebruikt in de wkk installatie, de rest wordt meestal afgefakkeld. Dat is zonde.”

Bredenoord werkt nauw samen met Powercrumbs, een bedrijf dat het overtollige biogas afvangt, schoonmaakt en in een 10 voet container stopt. Een container telt in totaal zes gasbundelpakketten die met elkaar verbonden zijn. Uit een container wordt circa 2000 kWh aan energie gehaald. Op de bouwplaats worden deze containers op de biogasaggregaten aangesloten, met een druk van zo’n 200 bar. Vervolgens wordt de druk dusdanig verlaagd, zodat het de motor in kan.

Biogas hybride

Als voorbeeld van een mooie biogas-case noemt Keukens een project bij de waterzuivering in Zaandam. Op die plek bevindt zich toevallig ook een vulstation voor biogas. “Een aannemer voert daar renovatiewerkzaamheden uit en maakt gebruik van een elektrische graafmachine. Er is niet voldoende net-capaciteit capaciteit om een accupack op te laden, dus maken ze gebruik van een biogasaggregaat van ons. Het is een perfecte business case: er wordt lokaal biogas afgevangen dat direct weer in energie wordt omgezet, want de klant kan de accupacks voor zijn graafmachine weer opladen. En dat alles binnen een straal van een kilometer.”

Voor de goede orde: de biogasaggregaat wordt dus puur en alleen gebruikt om de accupacks van de graafmachine op te laden. Met twee accupacks in de graafmachine en een aan de lader kan de graafmachine een volledige dag draaien..

Naast de toepassing van biogas heeft Bredenoord ook pilots met waterstof- en methanolaggregaten. Keukens: “We willen dat onze klanten verzekerd zijn van stroom op bouwplaats of evenemententerrein, ook als fossiele brandstoffen minder gewenst of beschikbaar zijn. Of wanneer er strenge emissieregels gelden. Als bedrijf willen we toekomstbestendig zijn en blijven. Dat kan alleen door het emissievrij maken van tijdelijke en mobiele stroom.”

Dit artikel betreft een interview met Bouwmachines.nl

Kasper Keukens

Kasper Keukens Productmanager Alternative Fuels & Renewables

Fill 6 Stuur me een e-mail + 31 6 10031321 mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn