Corona nieuws
06-03-2017

Stil aggregaat versterkt duurzaam concept voor grondkeringen

Onze missie is om met slimme technieken zo stil en schoon mogelijk te werken. Bredenoord biedt vanuit dezelfde energievisie aggregaten en toebehoren die dat nog makkelijker maken.

Djordy van den Eijnde, Bodembouw

Ondergrondse wanden realiseren, bijvoorbeeld  voor een rioolwaterberging, parkeergarages, tunnels, onderdoorgangen enz., zonder trillingen en geluidsarm. Dat is de kern van de activiteiten van Bodembouw. De jonge onderneming gebruikt daarvoor de bijzondere techniek genaamd ‘Cutter Soil Mixing’, waarbij de aanwezige grond van de bouwplaats wordt gemixt met vloeibare cementmix en zo wordt gebruikt als bestanddeel van de te realiseren grondkerende wand. Omdat Bodembouw vaak de eerste op een bouwterrein is, is vaste stroom meestal nog niet beschikbaar en is betrouwbare mobiele stroom onmisbaar.

Vraag van de klant
Om wateroverlast te voorkomen werd in Maastricht een ondergrondse rioolwaterberging ingericht voor opvang van regenwater. De locatie ligt middenin een woonwijk, waardoor trillingsvrij bouwen en het voorkomen van geluidsoverlast essentieel was. De werkwijze van Bodembouw biedt dat, maar het mengstation en de silo werken op een aggregaat. Bodembouw vroeg daarom aan Bredenoord een superstil en schoon aggregaat. “Anders is de innovatieve geluidsarme techniek om overlast tegen te gaan voor niks,” zegt Djordy van den Eijnde van Bodembouw. Het bedrijf kan zo stil werken omdat ze voor de wanden niet hoeven te trillen of heien. “Onze speciale Cutter frees snijdt  door de grond en vermengt deze met een vloeibare cementmix. Zo wordt een kolom gemixt van 2,4 meter en een dikte van 55 cm.  Nadat de freeskop weer uit de gemixte kolom omhoog gekomen is, kan de kolom gewapend worden met stalen wapeningsbalken.” Bodembouw werkt daarnaast met een specialistische machine van Bauer. Door een slimme innovatie wordt het geluid van de motor recht naar boven uitgestoten, in plaats van op oorhoogte. Het weerkaatst dus ook niet tegen omliggende gebouwen. “Daardoor geven we veel minder overlast naar de omgeving. We mogen zo vaak langer doorwerken en bouwopzichters krijgen aantoonbaar minder klachten uit de buurt, wat hen veel tijd scheelt. Het stille aggregaat van Bredenoord draagt daar ook aan bij.”

Elkaar versterken in duurzaamheid
Bredenoord leverde in Maastricht een 100kVA superstil aggregaat met roetfilter. Van den Eijnde: “Onze bouwmethode is heel duurzaam. Doordat we de aanwezige grond op locatie gebruiken als bestanddeel voor onze wand, wordt minder grond afgevoerd. Zo besparen we op grondtransporten maar ook op materiaaltransporten in vergelijking tot bijvoorbeeld stalen damwanden, dat scheelt overlast en CO2-uitstoot. In dit hele concept vinden we dat ook alle toebehoren zuinig en schoon moeten zijn. Bredenoord heeft dezelfde visie op duurzaamheid en slimme oplossingen op dat gebied waar we graag gebruik van maken.”

Inspelen op onverwachte ontwikkelingen
Bodembouw past de cementmix en mixmethode per locatie aan, aan de ondergrond. In Maastricht leverde dat bijzondere uitdagingen op, omdat daar zware grondslag aanwezig is met grind, mergel en zelfs vuursteen. “Daar waren we op voorbereid, maar toen we een kei van 2 meter doorsnee en 4 ton in gewicht tegenkwamen waren we wel verrast. Die verwerk je niet zomaar. Gelukkig wisten we deze naar boven te krijgen en nu gaat de kei van de gemeente Maastricht zelfs een prominent plaatsje krijgen op het toekomstige plein Sint Petrus. Inspelen op onverwachte ontwikkelingen hoort bij ons product. Ook daarom kiezen we voor Bredenoord-aggregaten: zij weten hoe belangrijk het is dat een aggregaat er op tijd staat en altijd werkt. De 24/7 service voorkomt dat het werk een dag stil ligt.”

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze case vragen? Neem dan contact op met Wim Lucas.

Wim Lucas

Wim Lucas
Area Manager Zuid-Oost Nederland

Fill 6 w.lucas@bredenoord.nl
+31 6 10485283
mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn