Emissiereductie

De eisen rond de uitstoot van CO₂ en NOx worden in het kader van milieuoverwegingen en het beperken van overlast voor omwonenden steeds verder aangescherpt. Om de vergunningen te verkrijgen waardoor projecten doorgang kunnen vinden, moeten dan ook de nodige maatregelen worden getroffen, waaronder in uw energievoorziening. Hier leest u hoe Bredenoord dit aanpakt.