Corona Nieuws

SCIOS-keuring: uw installatie volgens de regels geïnspecteerd

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat stookinstallaties periodiek gekeurd moeten worden, dit is bekend als de SCIOS*-keuring. Deze keuring geldt ook voor aggregaten, zelfs als u deze alleen in noodgevallen gebruikt. Bredenoord Service kan deze keuringen voor u verzorgen en u zo helpen te voldoen aan regelgeving.

Beheer mijn cookies Of bekijk de video op youtube.com
Bel Direct: +31 55 3018551 Contact

Contact

Bedankt voor uw aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bij de SCIOS-keuring is het wenselijk dat uw installatie periodiek wordt onderhouden. Met een serviceovereenkomst van Bredenoord kunt u dat eenvoudig aantonen. Wij regelen voor u de keuring en kunnen eventueel onderhoud en inspectie op dezelfde dag laten plaatsvinden.

Voordelen voor de gebruiker

Een goed onderhouden en goedgekeurde installatie biedt ook voordelen voor de gebruiker:

  • Maximale bedrijfszekerheid en optimale prestatie
  • Minder uitstoot van schadelijke stoffen
  • Ook veel verzekeringsmaatschappijen stellen goed periodiek onderhoud als eis. Met een SCIOS-gekeurde installatie en de Bredenoord Service Overeenkomst is dit gewaarborgd .

Welke onderdelen van de SCIOS-inspectie zijn van toepassing?

Er zijn verschillende SCIOS-onderdelen die voor noodstroomaggregaten gelden:

  • Scope 4 Keuring van verbrandingsmotor en gasturbines. Deze moet altijd worden uitgevoerd op aggregaten met een thermisch ingangsvermogen van 20kW en hoger.
  • Scope 6 Emissiemeting, deze is verplicht voor installaties die meer dan 500 uur per jaar draaien. Draait uw installatie minder uren, dan kan de emissiemeting alleen vervallen als u:
    • bij de keuring het aantal draaiuren aan kunt tonen met een urenteller of brandstofmeter
    • de installatie niet gebruikt voor “pieken scheren” in de normale stroomvraag. U moet uw aggregaat uitsluitend inzetten voor stroom die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
  • Scope 7c Brandstoftoevoerleiding. Deze geldt alleen voor installaties met een externe tank.

Aan welke SCIOS-eisen u moet voldoen, verschilt per installatie:

Thermisch ingangsvermogen

Niet-gasgestookte installatie

< 20 kW

Geen verplichte inspectie

20 - 100 kW

Eens per 4 jaar

> 100 kW

Eens per 2 jaar


Beheer mijn cookies Of bekijk de video op youtube.com
Beheer mijn cookies Of bekijk de video op youtube.com

SCIOS stap 1: Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Heeft u een nieuwe installatie of is uw noodstroomaggregaat nog nooit geïnspecteerd, dan moet er een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsvinden. Bredenoord kan deze EBI verzorgen bij oplevering van de machine tegen een marktconform tarief. Ook kunnen wij deze keuring verzorgen voor aggregaten die u al langer in bezit heeft, ook voor installaties van andere merken. Bij de EBI wordt gecontroleerd of de installatie aan het ontwerp en aan de geldende normen en voorschriften voldoet. Vervolgens worden de grenswaarden en inspectie-instructies vastgesteld voor de volgende inspecties, een essentiële stap in de SCIOS-procedure.

SCIOS stap 2: Periodieke Inspectie (PI)

Na de EBI moet uw installatie periodiek geïnspecteerd worden. Voor aggregaten tot 100 kW thermisch ingangsvermogen is dat elke vier jaar, voor grotere noodstroomaggregaten elke twee jaar. De inspecteur controleert aan de hand van het EBI-rapport de aanwezige veiligheidsvoorzieningen, eventuele aanpassingen en of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd. Daarnaast kijkt de inspecteur naar het aantal draaiuren. Is dat meer dan 500 per jaar of wordt het aggregaat anders gebruikt dan voor de opwekking van energie tijdens het wegvallen van de netspanning (bijvoorbeeld voor peakshaving)? Dan moet er een aanvullende inspectie (scope 6) worden uitgevoerd. Onderdeel van deze scope is een stookproef om onder meer de motorverbranding, brandstofverbruik, temperatuur en CO2-uitstoot te meten. Heeft u een externe tank, dan voert de inspecteur ook een scope7c-inspectie uit aan de brandstofleidingen tussen de tank en het aggregaat. Alle bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

Handig om te weten: het keuringsinstituut SCIOS heeft een afmeldsysteem. Daarin worden alle SCIOS-keuringen en -inspecties geregistreerd. Dat betekent dat milieuambtenaren en toezichthouders kunnen zien of u aan de verplichtingen voldaan heeft. U heeft daardoor minder kans op extra controle.

Planning naar uw wensen

Bredenoord Service verzorgt het onderhoud en de periodieke SCIOS-inspectie in nauw overleg met u. We houden bij de planning rekening met de bedrijfsvoering en komen wanneer dat het beste uitkomt. We werken zoveel mogelijk met dezelfde, bij u bekende monteurs voor de werkzaamheden. Dit zorgt er voor dat de kennis over uw installatie en situatie ook bij ons vastligt. Dat scheelt tijd en onduidelijkheid bij inspecties, storingen en werkzaamheden.

*SCIOS is de afkorting van Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties

Jeroen Pol

Jeroen Pol
Sales Officer Service

Fill 6 j.pol@bredenoord.nl
+31 6 13281446
mijn LinkedIn profiel