Corona Nieuws

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is de energie die wordt gegenereerd wanneer zonlicht door middel van de juiste technieken wordt omgezet in warmte of elektriciteit. Dit gebeurt in zonnepanelen. In het geval van een zonneboiler verwarmt het zonlicht water dat door een elektrisch pompje wordt rondgepompt. Aangezien er tijdens dit proces geen fossiele brandstoffen worden verbruikt is zonne-energie tevens duurzaam. Samen met water, wind en biomassa is de zon één van de belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie die fossiele brandstoffen in de toekomst moeten overnemen. Dit overgangsproces noemt men de energietransitie. Zoals elke hernieuwbare energiebron kent zonne-energie vele voordelen, maar ook een aantal nadelen. Beide worden in dit artikel behandeld.

Voordelen van zonne-energie

Het opwekken van zonne-energie is, afhankelijk van de ingezette technologie, volledig emissievrij. De enige uitstoot in het gehele proces komt vrij bij het produceren van de zonnepanelen. Echter na enige tijd wordt deze uitstoot gecompenseerd, doordat het gebruik van zonne-energie zorgt voor een aanzienlijk lager gebruik van energie uit fossiele bronnen.

Zonnepanelen vereisen wellicht een investering, maar na zo’n zeven jaar hebben ze zichzelf terugbetaald via de besparing op de gebruikelijke energiekosten. Voor particulieren zijn daarnaast verschillende subsidies mogelijk, hier wordt verderop in dit artikel op in gegaan.

Voor ondernemers kan zonne-energie een interessant alternatief vormen. Uiteraard gelden hier ook de financiële voordelen van zonne-energie in de vorm van besparing op de stroomrekening, maar ook een aantal voordelen op het gebied van vergunningen en werkmogelijkheden. In milieuzones, waar strengere regels gelden voor lokale uitstoot, waardoor reguliere dieselaggregaten niet meer worden toegelaten, kunnen zonnepanelen een uitkomst bieden. Bredenoord biedt twee alternatieven op zonne-energie, namelijk de Mobile Solar Plant en de Mini-SunBox. De Mobile Solar Plant kan de stroomvoorziening van een dieselaggregaat overnemen. Een ander belangrijk voordeel van zonne-energie is dat het gehele proces geluidloos verloopt. De inzet van zonne-energie zorgt dat er stil en emissievrij kan worden gewerkt en is daarom een aantrekkelijke mogelijkheid voor onder andere bouwprojecten en festivals in de binnenstad.

Bt19 04 2018 125

Nadelen van zonne-energie

Hoewel zonne-energie vele voordelen kent op operationeel en milieutechnisch gebied en mogelijk ook op financieel gebied, kent het ook enkele nadelen die in overweging moeten worden genomen. Voor particulieren zijn de hoge kosten van de aanschaf en installatie van de zonnepanelen soms een doorslaggevende reden om er vanaf te zien. Zonnepanelen zijn echter een investering voor de lange termijn. De aanschafkosten zijn in het begin wellicht hoog, maar door de besparing op de energierekening verdienen ze zichzelf binnen een aantal jaren weer terug.

Eén van de grootste nadelen van zonne-energie is dat de energieopwekking en -afname niet kunnen worden afgestemd op de energievraag. Wanneer de zon niet schijnt, kan er geen zonnestroom worden geproduceerd en moet er een andere energiebron beschikbaar zijn om op terug te kunnen vallen. In het geval van particulieren is dit vaak het reguliere elektriciteitsnet. Worden de zonnepanelen gekoppeld aan het net? Dan is het verplicht om de panelen aan te melden bij de netbeheerder. Deze zorgt dat het net stabiel en betrouwbaar blijft en moet daarom goed op de hoogte zijn van alle aangesloten zonnepanelen. Zo kan worden bepaald waar en wanneer onderhoud nodig is of bepaalde aansluitingspunten moeten worden verzwaard. Dit vormt een steeds grotere uitdaging.

Tot slot vormt ruimte vaak een probleem bij de overweging om zonnepanelen in te zetten. Zonnepanelen hebben namelijk veel ruimte nodig. Dit wordt nu vaak opgelost door ze op daken te plaatsen, maar wanneer dit niet mogelijk is, moeten de panelen op land worden geplaatst. Dit gaat dan ten koste van bijvoorbeeld landbouwgrond. Bij de aanleg van zonnevelden is dit vaak het geval.

Subsidies en regelingen

Veel overheden staan zeer positief tegenover zonne-energie en willen het opwekken en gebruiken hiervan dan ook stimuleren. Om zonne-energie aantrekkelijk te maken voor zowel particulieren als het bedrijfsleven worden er vaak subsidies en regelingen in het leven geroepen. Deze verschillen per land, net als de wetgeving rond hernieuwbare energie.

Bedrijven in de stroomopwekkingsketen zijn verplicht om een bepaald aandeel van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te winnen. Het opwekken van deze energie is in veel gevallen duurder dan het opwekken van grijze stroom. Om te zorgen dat het toch aantrekkijk is om hernieuwbare stroom te genereren, zijn er verschillende systemen opgezet.

In België, Roemenië en Zweden wordt voor groene stroom het reguliere tarief betaald. Daarnaast wordt er gewerkt met certificaten. Per vooraf vastgestelde hoeveelheid hernieuwbare energie wordt een certificaat uitgereikt. Het is toegestaan om in deze certificaten te handelen, want betekent dat een energiecentrale waar alleen energie uit fossiele bronnen wordt gewonnen aan deze plicht kan voldoen door een certificaat te kopen van een centrale die hernieuwbare energie genereerd. Deze certificatenhandel maakt het systeem kostendekkend.

Alle overige EU-landen hanteren een systeem gebaseerd op een terugleververgoeding voor duurzame stroom. Dit systeem houdt in dat verplicht de opwekkingsprijs moet worden betaald voor de groene stroom. Zo wordt het verschil in opwekkingskosten tussen grijze en groene stroom gecompenseerd.

Bt19 04 2018 131 Zon

Zonne-energie in Nederland

De Nederlandse overheid is druk bezig met de energietransitie en streeft ernaar om nationale, Europese en internationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie en het afremmen van temperatuurstijging te behalen. Het inzetten van zonne-energie in plaats van fossiele energie draagt bij aan beide thema’s. Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren kunnen particulieren daarom de btw over hun zonnepanelen terugkrijgen.

Daarnaast is er de salderingsregeling. Dit houdt in dat de aan het net geleverde zonne-energie wordt verrekend met de op andere momenten afgenomen energie. Overdag wordt vaak meer energie opgewekt dan nodig is, terwijl dit ‘s nachts juist omgekeerd is. Het tarief dat voor de eigen energie wordt betaald is hier dus gelijk aan het tarief dat de consument zelf zou betalen voor energie. Deze salderingsregeling is geldig tot 2023 en wordt daarna langzaam afgebouwd.

Vanaf dat moment gaat de terugleversubsidie van kracht. Het tarief dat door energiemaatschappijen terug wordt betaald ligt dan een stuk lager. Dit is de werkelijke energieprijs, voordat de leveringskosten en belastingen eroverheen worden berekend. De vergoeding verschilt per energieleverancier, waardoor het interessant is om deze met elkaar te vergelijken alvorens het maken van een beslissing. Om het verschil tussen deze vergoeding en de vergoeding uit de salderingsregeling op te vangen wordt de terugleversubsidie in het leven geroepen. Eigenaars van zonnepanelen ontvangen vanaf dat moment de lage vergoeding vanuit hun energieleverancier, plus de terugleversubsidie van de overheid. Deze maatregel zorgt ervoor dat de terugverdientijd van een zonnepaneel op zeven jaar blijft staan. De precieze invulling van deze regeling kan nog veranderen, maar het globale plan is in kaart gebracht.

Zonne-energie in het werkveld

Een belangrijk voordeel van de inzet van zonne-energie in het werkveld is dat zonne-installaties tijdelijk en flexibel ingezet kunnen worden in combinatie met batterijen. Bredenoord biedt hierin verschillende mogelijkheden. De eerder genoemde Mini-SunBox en de Mobile Solar Plant zijn transporteerbare energieopwekkers die zonder vaste infrastructuur kunnen worden ingezet. Ook van de andere elementen van de zonne-installatie kan Bredenoord u voorzien.

De Big Battery Box kan tot 600 kWh zonne-energie opslaan die kan worden ingezet wanneer de zon even niet meer schijnt. Voor volledige stroomzekerheid is het mogelijk om een zonne-installatie daarnaast te koppelen aan een aggregaat. Dit aggregaat springt alleen bij wanneer de zonnepanelen niet aan de energievraag kunnen voldoen. Met een combinatie van zonnepanelen, de Big Battery Box en een aggregaat bent u verzekerd van betrouwbare stroom die het milieu zo weinig mogelijk belast. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Frank Van Den Hoek

Frank van den Hoek
Product Manager

Fill 6 F.vandenHoek@bredenoord.com
+31 (0)6 15 17 29 52
mijn LinkedIn profiel

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn