Denox-installatie

Bredenoord Denox

Tot 85% NOx-uitstoot verlaging mogelijk

Is uw project onderhevig aan strengere eisen rond de NOx-uitstoot dan waar u met uw aggregaat aan kunt voldoen? Dan kan het voor u interessant zijn om uw aggregaat uit te rusten met een Denox-installatie. De Denox -installatie zet een groot deel van de NOx-uitstoot om in waterdamp en stikstof, twee natuurlijke deelstoffen die geen negatieve impact hebben op mens of milieu. Deze installatie kan de NOx-uitstoot van uw aggregaat met 85% verlagen.

Wet- en regelgeving rond NOx

De precieze eisen rond de NOx-uitstoot verschillen per locatie. Verschillende factoren beïnvloeden deze eisen, zoals de concentratie van veehouderijen in de buurt van uw project en de aan- of afwezigheid van Natura 2000 gebieden. De maximaal toegestane uitstoot wordt officieel berekend in mol per hectare per jaar. In de praktijk wordt uitstoot echter vaak berekend in kg per kWh. De exacte toegestane hoeveelheid NOx-uitstoot op uw projectlocatie kunt u berekenen door middel van de Aerius calculator. Deze gegevens kunt u vervolgens gebruiken bij het aanvragen van uw vergunning.

Kenmerken van de Denox-installatie

  • Reduceert de NOx-uitstoot tot ongeveer 0,4 kg/kWh bij een Stage 3A motor.
  • Kan op een 20ft container worden geïnstalleerd.
  • Stelt u in staat om te werken in gebieden met strenge NOx-eisen.
  • Zet NOx om in stikstof en waterdamp.

Door een Denox-installatie toe te voegen aan uw aggregaat kunt u de NOx-uitstoot terugbrengen en zodoende uw project doorgang laten vinden.

Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Bedankt voor uw aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.