Denox-installation

Bredenoord Denox

Op til 85% nedsættelse af NOx-udledning

Er dit projekt underlagt strammere krav med hensyn til NOx end din generator kan klare? Så kan det være interessant for dig at udstyre din generator med en Denox-installation. Denox-installationen omsætter en stor del af NOx-udledningen til vanddamp og nitrogen – to naturlige stoffer som ikke har en negativ indvirkning på mennesker og miljøet. Sådan en installation kan formindske NOx-udledningen fra din generator med 85%.

Lovgivning og retningslinjer omkring NOx

De præcise krav i forhold til NOx-udledning er forskellige, alt afhængig af hvor generatoren skal anvendes. Forskellige faktorer har en indflydelse på kravene, fx hvor mange kvægbrug der er i nærheden af dit projekt, eller om der er Natura 2000-områder i nærheden. Den højst tilladte udledning beregnes i mol per hektar per år. I virkeligheden beregnes udledningen oftest i kilogram per kWh. Kontakt de lokale myndigheder for information om kravene til dit projekt.

Karakteristika ved Denox-installationen

  • Formindsker NOx-udledningen til omkring 0,4 kg/kWh ved en Stage 3A-motor.
  • Kan installeres på en 20ft container.
  • Gør det muligt for dig at arbejde i områder med skrappe NOx-krav.
  • Omdanner NOx til nitrogen og vanddamp.

Ved at tilføje en Denox-installation til din generator, kan du formindske din NOx-udledning og gennemføre dit projekt med én udfordring mindre.

Bed om et tilbud

Bed om et tilbud