Selv om denne hjemmeside er udviklet og bliver vedligeholdt med størst mulig omhu, kan det være muligt, at nogle informationer efter en vis periode ikke længere vil være korrekte. Bredenoord påtager sig intet ansvar for følgerne af nogen aktiviteter, der gennemføres på grundlag af oplysningerne på denne hjemmeside eller i din e-mail.

Ingen af de programmer, tekster eller grafiske gengivelser på denne hjemmeside må kopieres og/eller offentliggøres ved hjælp af tryk, fotokopi, fax, genindtastning, lagring i en digital datafil eller på anden måde, som gælder helt eller delvis for manipulationen, uden forudgående skriftlig samtykke fra Bredenoord.

® Bredenoord, 2016