Corona nieuws

Biodiesel kopen? Bredenoord helpt u verder

Van buiten kan men niet zien of een aggregaat biodiesel gebruikt. Voor het milieu maakt deze keuze echter een belangrijk verschil, zeker wanneer wordt gekozen voor een tweede generatie biodiesel. In de gehele keten komt bij biodiesel significant minder CO2 vrij dan bij reguliere diesel. Voor projecten waarbij strenge eisen worden gesteld rond deze uitstoot kunt u daarom beter biodiesel kopen dan reguliere diesel.

Eerste of tweede generatie biodiesel?

Binnen biodiesel kan onderscheid worden gemaakt tussen eerste generatie en tweede generatie. Eerste generatie biodiesel is gemaakt van grondstoffen die speciaal voor dit doel zijn gekweekt, zoals oliepalmen. Dit gaat echter ten koste van landbouwgronden en de lokale biodiversiteit, wat allerlei andere problemen tot gevolg heeft. Tweede generatie biodiesel, daarentegen, is vervaardigd uit organisch restafval, materiaal dat eerder al een ander doel heeft gediend. Gebruikt frituurvet leent zich hier bijvoorbeeld goed voor.

Lagere uitstoot in de gehele keten

Heel globaal gezien is het gebruik van biodiesel CO2-neutraal. Dit omdat de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van de diesel eerder al door de grondstoffen is opgenomen uit de atmosfeer. Echter, tijdens het verbouwen en vervoeren van de grondstoffen of het vervaardigen en vervoeren van de brandstoffen komt ook uitstoot vrij. Dit is echter nog steeds minder dan de uitstoot die vrijkomt bij het werken met fossiele brandstoffen.

Uiteindelijk, vanaf de landbouwgrond tot in uw aggregaat gerekend, zorgt het gebruik van biodiesel voor een verlaging van de CO2-uitstoot van 85% ten opzichte van reguliere diesel. Ook de uitstoot van NOx is lager bij biodiesel, aangezien biodiesel zuiverder verbrandt. Kiest u er naast het kopen van biodiesel voor om andere besparende maatregelen toe te passen, zoals de inzet van een hybride systeem, al dan niet inclusief een vorm van energieopslag, dan kunt u de uitstoot nog verder terugbrengen. Wanneer biodiesel bijvoorbeeld in combinatie met de ESaver of Powermanagement wordt ingezet, kan een besparing van 95% in de gehele keten worden behaald.

Biodiesel Kopen 2

Geen aanpassingen nodig

Voor het gebruik van biodiesel is geen aanpassing van de motor vereist. De meeste biodiesels op de markt zijn chemisch identiek aan reguliere diesel en kunnen deze daardoor probleemloos vervangen. Op het moment wordt biodiesel al bijgemengd in reguliere diesel, om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Momenteel bevat reguliere diesel minimaal 5% biodiesel, een percentage dat langzaam maar zeker wordt verhoogd. Sinds begin 2020 is het de bedoeling dat 10% van de brandstoffen in het vervoer afkomstig zijn van niet-fossiele bronnen. Dit kan uiteraard biodiesel zijn, maar ook bio-ethanol, waterstof of groene stroom. Bredenoord volgt de ontwikkelingen rondom alternatieve brandstoffen op de voet en vertaalt de verschillende innovaties naar praktische energieoplossingen zodra deze ver genoeg zijn ontwikkeld.

Biodiesel bij Bredenoord

Bij Bredenoord kunt u, naast voor reguliere diesel of de synthetische diesel GTL, kiezen voor tweede generatie HVO. De keuze voor deze biodiesel is gemaakt uit zowel milieuoverwegingen als zorg voor uw aggregaat. HVO werkt namelijk waterafstotend, wat de groei van algen in de motor belemmert. Dit in tegenstelling tot de iets goedkopere biodiesel FAME, die juist water en daarmee bacteriegroei aantrekt. Om u onnodig onderhoud te besparen is HVO dan ook de enige biobrandstof die Bredenoord levert. Dit in samenwerking met een partner die te allen tijde garandeert dat de HVO-diesel uit restmateriaal is gewonnen.

Wilt u biodiesel kopen voor uw project? Onze experts helpen u graag verder.

Niels Sprenger 2019 3

Niels Sprenger
Manager Events

Fill 6 n.sprenger@bredenoord.com
+31 6 51357443
mijn LinkedIn profiel