15-02-2024

Versterking voor Infra Capacity Alliance

De Infra Capacity Alliance (ICA), een vooraanstaand samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de respons op crises en calamiteiten, verwelkomt meerdere gerenommeerde bedrijven uit de bouw- en infrastructuursector. Deze uitbreiding is een belangrijke stap voorwaarts in het vermogen van de alliantie om volledig geïntegreerde, omvattende oplossingen te bieden voor een breed scala aan crisissituaties—zowel civiel als militair—waarbij directe mobiliteit en noodfaciliteiten van essentieel belang zijn.

Een alomvattende 'One-Stop-Shop' voor crisisrespons
Deze ontwikkeling transformeert de ICA in een alomvattende 'one-stop-shop' voor crisisrespons, waarbij partners een totaalpakket kunnen onttrekken vanuit hun normale bedrijfsvoering en aanbieden welke alle benodigdheden omvat. Heldere afspraken zorgen voor een snellere en meer efficiënte implementatie van de noodzakelijke infrastructuur, waardoor overheden snel en adequaat kunnen reageren op diverse noodsituaties.

De uitbreiding onderstreept het belang van publiek-private samenwerking in crisisbeheersing. Door het bundelen van krachten en het delen van expertise zetten deze bedrijven een nieuwe standaard voor snelle en effectieve respons op noodsituaties, waarbij wordt aangetoond dat samenwerking cruciaal is voor onze weerbaarheid en veerkracht tegen toekomstige crises en rampen.

Vanaf 1 januari 2024 zijn Losberger De Boer, Backbone International, Combifloat en Safe City Solutions aangesloten bij de ICA, naast de oprichtende partners Jan Snel / Daiwa House Group, MTD Water, Riwal, Bredenoord en Janson Bridging.

Losberger De Boer vergroot onze capaciteit in het bieden van tijdelijke en permanente ruimteoplossingen voor een verscheidenheid aan toepassingen. Combifloat versterkt onze mogelijkheden om op water gebaseerde platformen te creëren voor bouw- of werkactiviteiten. Safe City Solutions introduceert nieuwe capaciteiten voor perimeterbeveiligingsoplossingen, van eenvoudige hekwerken tot voertuigwerende middelen. Backbone International brengt expertise in het plannen en uitvoeren van complete systeemoplossingen (turn-key) voor grootschalige evenementen wereldwijd.

Gezamenlijke blauwdrukken
De alliantie streeft naar een gecoördineerde aanpak, waarbij leden gezamenlijk met publieke organisaties werken aan blauwdrukken voor essentiële faciliteiten en mobiliteit. Het doel is om noodvoorraden te minimaliseren en door operationele uitmuntendheid de benodigde noodcapaciteit tijdig te garanderen. Efficiëntie, kostenbesparing en snelle uitvoering staan centraal in deze geïntegreerde aanpak.

Efficiëntie: de blauwdrukken en draaiboeken liggen klaar, capaciteit en materiaal zijn geborgd.
Kostenbesparing: spoed = duur. Omdat de inzet van materiaal en capaciteit door scenario-plays en daaropvolgende behoeftestellingen van tevoren bekend zijn, worden deze tegen een transparant tarief aangeboden.
Snelle uitvoer: Dankzij vooraf overeengekomen plannen en het herhaaldelijk oefenen komen partijen onmiddellijk in actie zodra een crisis opdoemt of zich ineens voordoet.

Terughoudendheid
Harry van Zandwijk van Daiwa House Modular Europe en voorzitter van de ICA, ervaart interesse bij de verschillende overheden maar herkent ook de terughoudendheid die we af en toe zien bij overheden om deel te nemen aan dergelijke initiatieven. Echter, het concept van de ICA is gebaseerd op weerbaarheid, continuïteit en principes zoals transparantie, samenwerking en wederzijds voordeel, en niet op winstbejag.

Van ’just in time’ naar ‘just in case’
Ook dit jaar zal de ICA met diverse overheidsinstanties in gesprek gaan om mogelijke noodscenario’s en oplossingen te verkennen, met de nadruk op het belang van proactieve planning en samenwerking om efficiëntie, kostenbesparing en effectieve crisisrespons te bereiken. Er is een wijziging in de strategie nodig, van ‘just in time’, naar ‘just in case’. “Het is van belang dat we samen met de overheid plannen maken vóórdat er sprake is van een noodsituatie”, vertelt Bob Barkel van Janson Bridging en secretaris van de ICA.

Voor meer informatie over de Infra Capacity Alliance, de bijdragen van de diverse partners of deelname binnen ons eco-systeem, dan kunt u contact opnemen met Jan Pol via info@infracapacityalliance en telefoon: 0620392424.

Met ICA beter voorbereid op rampen!

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn