Corona nieuws
20-02-2017

Toekomstbestendige energie oplossingen

Connectiviteit is een nieuw en groot speelveld waarin we nu de eerste stappen zetten. Op dit moment bieden wij informatieplatforms aan onze klanten aan waarin direct informatie beschikbaar is over het stroomverbruik, CO2-emissie en de werking van de stroomopstelling.

Margien Storm van Leeuwen, Manager New Business, Marketing & Communicatie

Overheden hebben de komende jaren stevige doelstellingen gesteld op het gebied van circulariteit. In 2020 zal 10% van de inkoop gebaseerd moeten zijn op circulaire stromen. Het lijkt wellicht lastig, maar op dit moment worden vanuit de ondernemerszijde al veel interessante opties aangeboden. Margien Storm van Leeuwen, Manager Marketing, Communicatie en New Business, is door OTAR geïnterviewd over welke uitdagingen Bredenoord ziet voor de toekomst. Het hele artikel kan je hier lezen. 

Trends op het gebied van energie
Storm van Leeuwen: “Bredenoord is een internationale onderneming die zich richt op het ontwikkelen, bouwen, verkopen, servicen en verhuren van stroomoplossingen. Dat hebben we tot nu toe gedaan met voornamelijk stroomaggregaten en fossiele diesel. Maar wij zien dat dit model niet toekomstbestendig is. Daarnaast zien we dat de vraag naar energie blijft stijgen in de wereld. Deze situatie motiveert ons om sterk op innovatie in te zetten.” De belangrijkste trends die Storm van Leeuwen ziet zijn connectiviteit, ofwel slimme mogelijkheden vanuit de verbinding en informatie-uitwisseling tussen gebruiker en machines. Daarnaast signaleert zij ook de opkomst van nieuwe duurzame en circulaire brandstoffen en als laatste efficiëntie verhoging met behulp van buffering van energie.

Connectiviteit

“Connectiviteit is een nieuw en groot speelveld waarin we nu de eerste stappen zetten”, aldus Storm van Leeuwen. Op dit moment bieden wij informatieplatforms aan onze klanten aan waarin direct informatie beschikbaar is over het stroomverbruik, CO2 emissie en de werking van zijn stroomopstelling. Dit betekent dat we data vanuit elke machine met elkaar verbinden, monitoren en zelfs van afstand besturen. Dit is interessant om autonome grids te laten draaien en met name betrouwbaar te maken, maar biedt bijvoorbeeld ook mogelijkheden om servicekosten te beheersen en te plannen. Op dit moment verkopen wij Offgrid Solar Powerplants aan klanten in Afrika. Dit zijn autonome stroomnetwerken waarbij de stroom vanuit forse velden met zonnepanelen wordt opgewekt en met behulp van aggregaten en eventueel buffering tot een betrouwbare powerplant wordt gemaakt. Deze plants worden gemonitoord vanuit Apeldoorn. 

Inzicht via portal

Storm van Leeuwen: “Wat klanten in Nederland steeds meer gebruiken is de online portal waartoe men toegang heeft als men de ESaver huurt. Bijvoorbeeld voor onze klanten in de bouw is bij de inzet van deze hybride mobiele stroomopstelling via de portal direct inzichtelijk hoeveel  CO2 er wordt bespaard door inzet van buffering. 

Nieuwe circulaire brandstoffen

In deze fase van de energietransitie ziet het bedrijf interessante nieuwe circulaire brandstoffen op de markt komen. Sommigen brandstoffen vragen een andere omzettingstechnologie, zoals brandstofcellen bij waterstof, andere zijn in te zetten in de huidige aggregaten. We kijken naar beiden, maar voor de eerste stappen merken wij dat de markt graag de mogelijkheid heeft met bestaande technologie en materiaal nieuwe brandstoffen te gebruiken. Op langere termijn zien we dat bepaalde steden en provincies grotere stappen willen zetten en waterstof willen gaan gebruiken, zowel als brandstof als energiedrager. Dit vraagt nog veel infrastructurele investeringen omdat er een manier gevonden moet worden overal H2O beschikbaar te maken. 

Bestaande technologie en nieuwe brandstoffen

Binnen Bredenoord wordt aan beide oplossingen gewerkt: bijvoorbeeld  aan waterstofbrandstofcel aggregaten en we jaarlijks worden nieuwe brandstoffen getest. Concreet kunnen we nu op grote schaal een bijna energieneutrale oplossing aanbieden: bestaande aggregaten in combinatie met een synthetische diesel gemaakt van biologische reststromen. Hierbij wordt de CO2die bij verbranding wordt uitgescheiden gecompenseerd door de CO2die de plant in zijn leven uit de atmosfeer heeft opgenomen. 

Het lijkt eenvoudiger dan het is; veel biologisch gebaseerde diesels wil je en kun je niet gebruiken in aggregaten. Op de eerste plaats zijn een aantal biodiesels rechtstreeks gemaakt van geteelde gewassen, deze wijzen wij als bedrijf af. Wij hebben gekozen voor renewable diesels, namelijk HVO (Hydrogentated Vegetable Oil) van GoodFuels omdat zij een gecertificeerd proces hebben waarin zeker is dat er enkel afvalstromen, meestal frituurvet, worden gebruikt. Op de tweede plaats zijn er biodiesels die niet in een motor van een aggregaat gebruikt mogen worden omdat de motor daarop kan vastlopen. Een voorbeeld hiervan is FAME (Fatty Acid Methyl Ester). 

Sinds vorig jaar biedt Bredenoord het Groene Stroomplan aan haar klanten aan. Eerst wordt de stroomvraag onderzocht en  wordt een  opstelling ontworpen waarmee zo min mogelijk brandstof wordt gebruikt. Dit gebeurt door  inzet van bijvoorbeeld batterijen. Daarbij leveren we de tanks gevuld met HVO. Dit samen kan 85 tot 95% van de CO2 emissie reduceren en is daarbij circulair.

Buffering
Tenslotte neemt buffering een hoge vlucht met de inzet van batterijsystemen in combinatie met aggregaten en Solar Plants.  De belangrijkste voordelen hiervan zijn dat hiermee het rendement van de systemen wordt verhoogd en het overschot van opgewekte energie van zonnesystemen opgeslagen kan worden. Maar ook doordat we aggregaten enkel nog in hun optimale werkgebied laten werken. 

Storm van Leeuwen: “Op de Infratech hebben we ons nieuwste batterijsysteem gepresenteerd; de Smart Powerbank. Deze kan zowel stroom opgewekt uit zonnepanelen opslaan maar ook ingezet worden in combinatie met bestaande aggregaten. Hierdoor zullen de aggregaten veel minder vaak draaien en enkel in hun optimale werkgebied. Dit levert dus een grote besparing in brandstofverbruik op maar ook een verlaging van de onderhoudskosten. De vraag is dus niet meer of je CO2 kunt besparen en of je met aggregaten bij kunt dragen aan een circulaire economie, maar de vraag aan de gebruiker is: hoeveel wil je besparen?”

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn