GTL synthetische diesel

GTL diesel staat voor Gas To Liquid. Het is een synthetische dieselbrandstof die via het Fischer Tropsch synthese proces uit syngas wordt gemaakt. Syngas (CO en H2) kan bijvoorbeeld uit aardgas worden gemaakt. Kenmerkend is dat het een erg zuivere diesel is. De GTL diesel die Bredenoord gebruikt in haar aggregaten wordt gemaakt van het zogenaamde flare gas. Dit is gas dat tijdens de oliewinning vrijkomt en tot op heden vaak werd afgefakkeld.

GTL dieselolie wordt algemeen gezien als een belangrijke stap in de verduurzaming van brandstof voor met name mobiele toepassingen. In onderstaande figuur staat de ontwikkeling in brandstoffen uitgedrukt.

Clear-ConeptSteps.png#asset:17819:url

De voordelen van GTL Diesel

  • GTL diesel bevat geen zwavel en zwavelhoudende verbindingen
  • geen dieselgeur
  • bevat geen aromaten
  • minder emissie van schadelijke stoffen
  • de brandstof is biologisch afbreekbaar
  • kan uit diverse bronnen worden gemaakt; flaregas, aardgas, biomassa
  • op grote schaal inzetbaar
Meer informatie? Bel 055-3018501