Corona nieuws

Groene Stroomplan met CO2-besparingen tot ruim 95%

Bij steeds meer activiteiten is het beperken van de CO2-uitstoot een harde eis. Het inzetten van Bredenoords Groene Stroomplan levert hieraan een grote bijdrage. Het kan de CO2 emissie tot wel 95% verminderen. Onderdeel van het Groene Stroomplan is de inzet van renewable diesel (HVO). Dit doet Bredenoord in samenwerking met GoodFuels, leverancier van biobrandstof die gegarandeerd gebaseerd is op biogebaseerde reststromen.

Het Groene Stroomplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Stap 1: Bredenoord schat met de klant in wat het stroomverbruik zal zijn in de specifieke toepassing.
  • Stap 2: Bredenoord adviseert een optimaal passend en betrouwbaar stroomsysteem. Hierbij wordt gekeken naar brandstofbesparende combinaties zoals inzet van de hybride ESaver of Powermanagement. Hierdoor is tot 70% brandstofbesparing mogelijk bij de gewenste stroomopbrengst.
  • Stap 3: Bredenoord levert de systemen samen met de renewable diesel van GoodFuels. De klant kan gebruik maken van het Groene Stroomplan op praktisch elke locatie.

De combinatie van renewable diesel en de reductie van brandstofverbruik maakt een verlaging van de totale CO2-uitstoot tot 95% haalbaar.

Bredenoord-asset-Infographic-Groene-stroom.jpg#asset:24017:url

Biobrandstof
De renewable diesel van Goodfuels is een hydrogenated vegetable oil (HVO) die gemaakt wordt van bio-afvalstromen zoals afgewerkt frituurvet. Dit wordt ook wel tweede generatie biobrandstof genoemd. De CO2 die de plant oorspronkelijk uit de atmosfeer heeft opgenomen, compenseert de CO2 die vrijkomt bij de verbranding. Als we transport en chemische omzetting naar de diesel meerekenen, wordt volgens GoodFuels van bron tot aggregaat in totaal 85% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van fossiele brandstof. Daarnaast is er door de zuivere verbranding in de machines minder NOx uitstoot.

Getest op betrouwbaarheid
Niet alle biobrandstoffen zijn zonder meer in te zetten in aggregaten, bij sommige brandstoffen kunnen machines vastlopen. Bredenoord heeft verschillende biobrandstoffen getest in haar aggregaten. De renewable diesel van Goodfuels zorgt in de levering voor 100% gegarandeerd betrouwbare groene stroom. In het Groene Stroomplan levert Bredenoord de complete combinatie: aggregaten met gevulde tanks, zodat de klant verzekerd is van groene stroomzekerheid.

Contact
Wilt u meer weten over het inzetten van het Groene Stroomplan? Noël Steentjes informeert u graag!

B 12 11 2021 110

Noël Steentjes Manager R&D en New Business

Fill 6 n.steentjes@bredenoord.com +31 55 3018501 mijn LinkedIn profiel