Energikilder

Nuværende anvendes både fossile såvel som vedvarende energikilder. Under energiomstillingen ligger fokus på at finde nye vedvarende energikilder og videreudvikle brugbare energiløsninger. Det er vedvarende energikilder, som nu allerede anvendes, som f.eks. solcelle-, biomasse- og vindenergi, men også nye, potentielle energikilder, der endnu ikke er meget udbredt. For eksempel er hydrogen, metanol og myresyre interessant at undersøge kontinuerligt. Vi deler de nyeste fund og udviklinger inden for energikilder såvel som udviklingen inden for traditionelle brændstoffer i disse artikler.