Energiomstilling

Energiomstillingen er en overgangsproces, som vi har befundet os i længere tid. Under denne energiomstilling skifter vi gradvist fra fossile energikilder til vedvarende energikilder. Omstillingen er nødvendig for også i fremtiden at råde over tilstrækkelig energi, idet de traditionelle fossile energikilder er ved at løbe ud. Dette kræver meget af områderne inden for teknik og innovation, samt (internationalt) samarbejde og omstillingsparathed. Bredenoord følger udviklingen nøje, og omsætter den til konkrete mobile energiløsninger, hvor det er muligt. I disse videnbaseartikler kan du læse om den seneste udvikling og måden, hvorpå den kan anvendes.