Efterspørgslen efter energi er steget enorm og forventes at fortsætte med at vokse. På grund af energiovergangen finder der i mange sektorer et skift mod elektrificering sted; processer, der tidligere brugte fossile brændstoffer, skifter nu til elektricitet. Dette øger efterspørgslen efter forbindelser til storforbrugere. For at imødekomme denne efterspørgsel skal nettet udvides. Disse udvidelser kan dog ikke gennemføres hurtigt nok til at imødekomme alle anmodninger.

Derudover spiller stigningen i energiproduktionssystemer, såsom solpaneler og vindmøller, der leverer elektricitet tilbage til nettet, en rolle i overbelastningen. Nettet er ofte ikke designet til at håndtere denne ekstra energitilførsel. Konkret betyder dette, at nye solparker nogle gange midlertidigt må lukke ned, før de kan producere og levere strøm til nettet, eller at virksomheder, der ønsker at udvide deres produktion, endnu ikke kan begynde.