Corona nyheder
18-02-2015

"Peak shaving" i Benin

Takket være to intelligente anlæg, som understøtter det lokale elnet, kan indbyggerne i Benin nu være sikre på en permanent strømforsyning.

Gert-Jan Elfrink, Bredenoord

I de to byer Cotonou og Parakou i Benin (Vestafrika) har siden sommer i 2014 stået to elektricitetsanlæg for at styrke det lokale elnet. Den disponible energi i Benin fluktuerer meget. Elektricitetsanlæggene leverer ekstra energi, hvis det lokale elnets kapacitet er lav, og nivellerer således strømforsyningskravene (peak shaving).

Kundens behov
Ordregiveren MR International ønskede at styrke det lokale elnet ved at levere ekstra energi på tidspunkter med store strømforsyningskrav. På denne måde kan indbyggerne være sikre på en permanent strømforsyning. Tidligere var den disponible kapacitet på ca. seks timer pr. dag for lav for at kunne dækket behovet for strøm. I den forbindelse var videnformidling af afgørende betydning. Derfor skulle opbygningen ske med lokale medarbejdere, som også skal kunne holde anlægget ved lige.

Løsningen
I juli 2014 er der opstillet to elektricitetsanlæg; et anlæg på 20 MW i Cotonou og et anlæg på 10 MW i Parakou. Bredenoord forberedte installationen fra Holland og stod for projektledelsen. Elektricitetsanlæggene var operationelle i god tid inden deadlinens udløb, bl.a. takket være det gode samarbejde med de lokale medarbejdere. Anlæggene er taget i brug efter at Benins præsident havde inspiceret dem officielt. Bredenoords medarbejdere på stedet sørgede i det første år for, at anlæggene forblev operationelle. I mellemtiden oplærer de lokalt personale i at vedligeholde anlægget derefter.

Kontakt
Ønsker du yderligere oplysninger? Kontakt Zef Jansen.

Zef Jans

Zef Jansen
Area Manager Solutions

Fill 6 z.jansen@bredenoord.nl
+31 6 30007281
my LinkedIn-profil

Modtag opdateringer fra Bredenoord via LinkedIn