Corona nyheder
06-03-2017

Næsten lydløs generator forstærker bæredygtigt koncept for støttemure

Det er vores mission at arbejde så stille og rent som muligt ved hjælp af smarte teknologier. Ud fra samme syn på energi tilbyder Bredenoord generatorer og tilbehør, som gør det endnu lettere at realisere dette.

Djordy van den Eijnde, Bodembouw

Realisering af underjordiske vægge, f.eks. til et kloakvandsreservoir, parkeringshuse, tunneler, underføringer osv. uden vibrationer og næsten uden støjgener. Det er den hollandske virksomhed Bodembouws kerneaktiviteter. Til disse aktiviteter anvender den unge virksomhed en særlig teknik kaldt ‘Cutter Soil Mixing’, hvorved jorden på byggepladsen sammenblandes med flydende cementblanding og således bruges som bestanddel af den støttemur, der skal realiseres. Fordi Bodembouw ofte er den første virksomhed på en byggeplads, er permanent strøm fra lysnettet for det meste endnu ikke til rådighed og derfor er pålidelig mobil strøm uundværlig.

Kundens behov
For at undgå oversvømmelse har Bodembouw i Maastricht, Holland, bygget et underjordisk kloakvandsreservoir til at opfange regnvand med. Stedet er beliggende midt i et boligkvarter. Derfor var det et ufravigeligt krav at bygge uden vibrationer og uden støjgener. Bodembouws arbejdsmåde opfylder dette krav, men blandestationen og siloen skal forsynes med strøm fra en generator. Derfor bad Bodembouw Bredenoord om at levere en super silent clear air generator. “Ellers gavner den innovative teknologi for at modvirke støjgener ikke noget”, siger Djordy van den Eijnde fra Bodembouw. Virksomheden kan arbejde så stille, fordi de ikke behøver at vibrere eller ramme pæle ned i jorden for at bygge væggene. “Vores specielle skærefræser skærer igennem jorden og blander den med en flydende cementblanding. På denne måde blandes der en søjle på 2,4 meter med en tykkelse på 55 cm.  Efter at fræsehovedet igen er kommet ud af søjlen, kan den armeres med armeringsbjælker i stål.” Derudover arbejder Bodembouw med en specialmaskine fra Bauer. Takket være en smart innovation bortledes motorstøjen i opadgående retning i stedet for i ørehøjde. Motorstøjen genlyder heller ikke fra de omkringliggende bygninger. “Derfor opstår der meget færre støjgener i omgivelserne. Det medfører, at vi ofte får lov til at arbejde videre i længere tid og bygningsinspektører modtager påviseligt færre klager fra nabolaget, hvorved de sparer masser af tid. Det er også takket være Bredenoords støjsvage generator.”

Samarbejde om bæredygtighed
Bredenoord leverede i Maastricht en meget støjsvag 100 kVA generator med sodfilter. Van den Eijnde: “Vores byggemåde er særdeles bæredygtig. Fordi vi anvender den jord, som allerede findes på stedet som en bestanddel af vores væg, borttransporteres der mindre jord. Dermed sparer vi ikke blot på jordtransport, men også materialetransport sammenlignet med f.eks. spunsvægge i stål; det reducerer gener og CO2-udslip. Inden for rammerne af hele dette koncept mener vi, at også alt tilbehør skal bidrage til besparelser og at tilbehøret skal være miljøvenligt. Bredenoord har samme syn på bæredygtighed og smarte løsninger inden for dette område, som vi gerne benytter os af.”

Reagere fleksibelt på uventede udviklinger
Bodembouw tilpasser cementblandingen og blandingsmetoden til undergrunden på hvert sted. I Maastricht medførte det særlige udfordringer, fordi er der et tungt jordlag med grus, mergel og selv flint i nærheden af Maastricht. “Det var vi forberedte på. Men da vi fandt en rund kæmpesten med 2 meters diameter, som vejede 4 ton, var vi meget overraskede. Sådan en sten er ikke let at bearbejde. Heldigvis er det lykkedes os at få kæmpestenen løftet op til overfladen, og nu giver Maastricht Kommune ”kæmpen” en prominent placering på det fremtidige Sint Petrus-torv i Maastricht. At reagere fleksibelt på uventede udviklinger er noget, som hører til vores produkt. Også derfor vælger vi generatorer fra Bredenoord: De ved hvor vigtigt det er, at en generator leveres og opstilles til tiden og at den altid virker. Takket være Bredenoords 24/7 service kommer arbejdet aldrig til at ligge stille i en enkelt dag.”

Wim Lucas

Wim Lucas
Area Manager Brabant en Zuid Limburg

Fill 6 w.lucas@bredenoord.nl
+31 6 10485283
my LinkedIn-profil

Modtag opdateringer fra Bredenoord via LinkedIn