GTL Diesel

Bredenoord Asset Gtl

Bredenoord har siden 2010 tilbudt generatorer med syntetisk diesel til større projekter. Denne GTL Diesel (Gas To Liquid) fremstilles med ”Fischer Tropsch”-syntese. På tidspunktet er grundstoffet ’flaregas’, dvs. et affaldsprodukt fra den petrokemiske industri. Denne slags diesel er kendetegnet ved renhed. I fremtiden kan brændstoffet også fremstilles af andre, ikke-fossile grundstoffer.

Fordele af GTL Diesel

  • Indeholder hverken svovl eller svovlforbindelser.
  • Ingen diesellugt.
  • Indeholder ikke tilsat aroma/tilsatte duftstoffer.
  • Lavere udslip af skadelige stoffer.
  • Brændstoffet er biologisk nedbrydeligt.
  • Kan bruges til større projekter.
Brian Nielsen

Brian Nielsen Manager Danmark

Fill 6 Send mig en e-mail + 45 70 70 28 29 Min LinkedIn-profil

Mere om GTL-diesel Ring til: +45 7070 2829 Bed om et tilbud

Bed om et tilbud