GTL - Syntetisk Dieselbrændstof

Gas to Liquid er betegnelsen for GTL-diesel. Det er et syntetisk dieselbrændstof, der via Fischer-Tropsch-syntese fremstilles af syntesegas. Syntesegas (CO og H2) kan for eksempel fremstilles af naturgas. Det er karakteristisk, at det her handler om et meget rent dieselbrændstof. GTL-diesel, som Bredenoord anvender i sine generatorer, bliver fremstillet af det såkaldte flaregas. Denne gas frigives ved olieudvindning og blev hidtil brændt af. 

GTL-dieselolie anses som et vigtigt skridt henimod brændstoffers bæredygtighed, især til mobil anvendelse og er i overensstemmelse med Bredenoords energikoncept. I den efterfølgende afbildning vises udviklingen i brændstoffer.

Fordele

  • GTL-diesel indeholder ingen svovl eller svovlholdige forbindelser,
  • ingen diesellugt,
  • indeholder ingen duftstoffer,
  • lavere udslip af skadelige stoffer,
  • dbrændstoffet er biologisk nedbrydeligt 
  • kan fremstilles af forskellige kilder: flaregas, naturgas, biomasse