2015-07-08

NEN-EN-ISO 14001:2004-STANDARD OPNÅET

Med certificering er prikken over i'et sat hvad angår bæredygtighed. At arbejde bæredygtigt ligger i Bredenoords gener. Og det er netop grunden til, at det tog lidt tid, før Bredenoord blev certificeret for NEN-EN-ISO 14001:2004-standarden. For at komme i betragtning til denne standard skal en virksomhed have styr på miljørisici og stræbe efter en løbende forbedring af miljøindsatsen.

Administrerende direktør Jaap Fluit: “Til vores kunder har vi udviklet forskellige rene og energibesparende Clear Concept-produkter i de seneste år. Mindre brændstof og færre emissioner danner grundlaget for alle vores innovative planer, og det er præcist udgangspunktet for 14001-standarden. Vi har allerede i mange år opfyldt mange krav på eget initiativ. Nu kan vi påvise det officielt, hvilket er af afgørende betydning for kunder, som har at gøre med miljølove og krav til licitationer."

Solpaneler og mere
Harry Keurhorst, teknisk direktør, ledsagede hele certificeringsprocessen. “Vores ansatte tænker hele tiden på, hvordan de kan realisere besparelser for kunden. Det var et spørgsmål om at sætte prikken over i'et for at sikre dette ved drøftelser af arbejdet og i værktøjskasser. Men det interessante ved proceduren for at blive 14001-certificeret er, at man hele tiden ser på sine egne præstationer. Vi har allerede installeret solpaneler på taget, men det er også blevet klart, at vi stadig kan opnå en masse ved at træffe mindre foranstaltninger som bevægelsesdetektorer og timere. Det positive ved det er, at medarbejderne kommer med yderligere forslag til bæredygtige tiltag."

Vores motto: stadig renere og mere energibesparende
Sikkerhedsaspektet i NEN-EN-ISO 14001:2004 havde vi allerede klaret godt, siger Keurhorst. "Alle er bevidste om vigtigheden af at arbejde sikkert, både her og hos kunderne. Vi har VCA++ og ADR-certificeringerne ikke for ingenting. Så drejer det sig kun om detaljer som f.eks. i god tid to sikkert at lagre arbejdsforrådet af farlige stoffer." Desuden har Keurhorst længe haft travlt med den næste målsætning, som ikke har med 14001-standarden at gøre. "Vi opgør vores CO2-fodaftryk for at se, hvordan vi kan reducere det yderligere, måske ved hjælp af CO2-præstationsstigen. Derudover investerer vi i nye lastbiler, som opfylder Euro 6-emissionsstandarden, og vi foreslår standarder for leasingbiler. Stadig renere og mere energibesparende, det er fortsat vores motto på alle fronter."

Modtag opdateringer fra Bredenoord via LinkedIn