Corona nieuws
21-07-2021

Heijmans werkt samen aan volgende stap in emissieloze bouwplaats

Heijmans gaat de komende periode een duurzame energievoorziening in gebruik nemen om groot materieel te voorzien van elektriciteit. Hiervoor wordt een testopstelling in de praktijk ingezet op de bouwplaats in Veenendaal. Heijmans slaat daarin de handen ineen met Bredenoord, Mobiele Stroom en Gashouders. De verbrandingsmotor waarmee wordt gewerkt, draait op biogas wat wordt gewonnen uit slib afkomstig van lokale rioolwaterzuiveringen. Door gebruik te maken van deze groene brandstof, is er geen fijnstofemissie en is stikstofstofemissie minimaal.

Heijmans gaat de komende jaren steeds meer materieel elektrificeren. De uitdaging daarbij is de emissieloze energievoorziening op de mobiele bouwplaats. In de samenwerking is gekozen voor een unieke combinatie van de Battery Box van Bredenoord met een biogasmotor van Mobiele Stroom. Deze levert de energie en de batterij zorgt voor de opslag. De batterij wordt door de verbrandingsmotor opgeladen zodra er minder stroom gevraagd wordt. Tegelijkertijd is de batterij ook in staat om de vermogenspieken op te vangen.

Op veel bouwplaatsen is er niet zomaar een netaansluiting om zwaar elektrisch materieel aan de stekker te leggen en snel weer op te laden. Dan heb je een aggregaat nodig die deze vermogens wel kan leveren. Op een emissieloze bouwplaats wil je dat zo duurzaam mogelijk doen, anders ben je alsnog terug bij af.

Franz Hullegie van Bredenoord

CO2 neutraal bouwen
“Heijmans heeft de ambitie om na 2023 CO2 neutraal te bouwen. En de ambitie is om in 2026 volledig emissieloos te kunnen werken. Dus zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Een essentieel onderdeel daarin is om ons bouwmaterieel te verduurzamen. Dat kunnen we niet alleen, maar alleen met de beste partners om ons heen. Zo bouwen we samen aan een gezonde leefomgeving”, vertelt Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid bij Heijmans.

Jelmer Kalff, verantwoordelijk voor product development bij Gashouders: “Wij zorgen voor de realisatie van de duurzame brandstofketen: van de bron bij de rioolwaterzuivering tot het gebruik op de bouwplaats. Belangrijk daarbij is dat het aanbod overeenkomt met de vraag. Daarvoor digitaliseren we de hele keten. Zo wordt de energievoorziening op de bouwplaats geheel circulair uitgevoerd.”

Voor het sleufloos installeren van kabels en leidingen beschikt Heijmans onder meer over diverse boorinstallaties voor horizontaal gestuurde boringen (HDD). Voor de energievoorziening van het equipment bij deze boortechniek worden vanaf half september tot en met november metingen verricht aan de testopstelling op de bouwplaats in Veenendaal. Met deze metingen verwachten we een helder beeld te krijgen van de gemiddelde afgenomen vermogens en de hoogte en lengte van de vermogenspieken. Eind november wordt duidelijk wat de prestaties zijn.

1626858628613.jpg#asset:163023

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn