Corona nyheder
10-12-2014

Fokus på sol ved hospital i Somalia

Det off-grid solcellebaserede elektricitetsanlæg er optimalt udstyret til at udnytte solenergi og besparer således betydeligt omkostninger og reducerer emissioner

Franz Hullegie, Bredenoord

Siden december 2015 kører der et off-grid solcellebaseret elektricitetsanlæg i Mogadishu (Somalia). Dette anlæg består af en smart kombination af solenergi og aggregater og forsyner et nødhospital med strøm. Anvendelsen af anlægget sikrer, at ordregiveren De Forenede Nationer betydeligt kan bespare på energiomkostningerne.

Kundens behov
Den velrenommerede norske virksomhed W. Giertsen Energy Solutions er fast partner til mange organisationer, som tilbyder både nødhjælp og udviklingshjælp. Bredenoord har en samarbejdsaftale med Giertsen. Til et nødhospital i Mogadishu var Giertsen på De Forenede Nationers vegne ude efter en strømløsning med forholdsvis stor effekt. Det er logistisk vanskeligt og af hensyn til de store omkostninger ikke tiltrækkende at lade et sådant anlæg køre udelukkende på diesel.

Løsningen
Det off-grid solcellebaserede elektricitetsanlæg består af en kombination af 100 kVA strøm fra solpaneler og tre støjsvage aggregater på 100 kVA ydelse pr. aggregat. Aggregaterne er kun i drift, hvis der ikke er solenergi, og aggregaterne opstarter automatisk og slukkes afhængigt af behovet for strøm. Aggregaterne og solenergisystemet er koblet direkte til hinanden uden en (dyr) batteriløsning imellem dem. På denne måde er der realiseret en strømforsyning, som er både effektiv og let at holde ved lige. Sammenlignet med et europæisk hospital er den energi, som kræves til hospitalet i Mogadishu, forholdsvis lille. Anlæg ved nødhospitaler i Afrika har for det meste en ydelse på 35-40 kVA. Elektricitetsanlægget i Mogadishu leverer det tidobbelte, hvilket kan sammenlignes med strøm til ca. 40 husholdninger i Holland. 

Kontakt
Ønsker du yderligere oplysninger? Kontakt Zef Jansen.

Zef Jans

Zef Jansen
Area Manager Solutions

Fill 6 z.jansen@bredenoord.nl
+31 6 30007281
my LinkedIn-profil

Modtag opdateringer fra Bredenoord via LinkedIn